logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Børne- og Uddannelsesudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under udvalget. Blandt andet dagtilbud og undervisning.
Opdateret 21.02.2019

Lagkagediagram

Børne- og Uddannelsesudvalget

Politikområdenummer Område Mio. kr.
14 Dagtilbud 274,0
15 Undervisning 692,0
16 Børn med særlige behov 163,0

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver.

En af Børne- og Uddannelsesudvalget opgaver er at skabe sunde, trygge og udviklingsfremmende rammer for kommunens børn og unge, så alle får de bedste muligheder for trivsel og udvikling. Det gøres ved at have ambitioner på vegne af alle børn og unge i kommunen og ved at have fokus på lige chancer for alle samt udligning af betydningen af forskellige livsvilkår.

Børne- og Uddannelsesudvalget har gennem Den sammenhængende Børne- og ungepolitik ”Ambitioner i øjenhøjde” understøttet Byrådets fokus på et godt liv og uddannelse.

Herudover har Børne- og Uddannelsesudvalget med Helhedsplan – Kvalitet i dagtilbud og skole taget afsæt i, at der arbejdes i helheder med et ønske om at ska­be hele mennesker ud fra en tankegang, der har fokus på mestring, involvering, læring og dannelse i børn og unges opvækst fra 0 til 18 år.

Politikområde 14 Dagtilbud til børn og unge

Driftsopgaver:

 • Dagplejen
 • Børnehaver
 • Integrerede institutioner
 • Specialbørnehave og specialgrupper.
 • Inklusion- og ressourceteam i dagtilbud.

Myndighedsopgaver:

 • Pladsanvisningen
 • Tildeling af fripladser
 • Godkendelse af private dagtilbud.

Politikområde 15 Undervisning

Driftsopgaver:

 • Folkeskoler/SFO og klubber
 • Ungdomsskolen og SSP
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
 • Opholdssteder(undervisningsdelen),
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og tale- hørekonsulenter

Myndighedsopgaver:

 • Visitering til specialpædagogisk bistand
 • Sagsbehandling i forhold til folkeskoleloven

Politikområde 16 Børn med særlige behov

Driftsopgaver:

 • Børn- og ungerådgivning
 • Familiebehandling
 • Familiekonsulenter
 • Kontaktpersoner
 • Særlige fritidstilbud.

Myndighedsopgaver:

 • Modtagelsen – Åben og anonym rådgivning, behandling af underretninger
 • Myndighed Børn, Unge og Handicap -  Sagsbehandling ved forebyggende foranstaltninger, anbringelser uden for hjemmet med eller uden samtykke, samt sagsbehandling af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, ledsagerordning og hjemmetræning.