logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Advarsel mod at opsende flyvende rislamper/lanterner

Rislamper udgør en antændelses- og brandrisiko. Det kan du læse om her.
Opdateret 11.10.2019

Ved bryllupper og andre festlige lejligheder er det nogle steder populært, at opsende en slags rislampe ved hjælp af varm luft. Nogle kalder det for en varmluftballon, andre for en lanterne.

Opsendelsen af disse rislamper foregår ved, at der placeres en lille tændkilde i bunden af lampen, som ved hjælp af den varme luft, får rislampen til at svæve.

Brandrisiko

Den kan svæve frit i 10-15 min. Lampen er meget flot, men den udgør samtidig en væsentlig brandrisiko, hvis den fx lander i et stråtækt hus eller andre steder, hvor der er antændelige ting.

Sikkerhedsstyrelsen er opmærksom på problemet, og er ved at undersøge, om lamperne ud fra sikkerhedsmæssig betragtning skal forbydes.

Antændt lanterne på vej op

Lovlige/ulovlige?

Det er ikke forbudt at bruge rislamper, men du skal udvise stor forsigtighed:

"Der skal udvises forsigtighed ved enhver form for brug af apparater og lignende som nævnt i § 2, nr. 1 og 2, og ved brug af åben ild og lys m.v." - §4 i afbrændingsbekendtgørelsen

Det er vanskeligt at bevise, at man har udvist forsigtighed i tilfælde af, at en rislampe er årsag til en brand, da man ikke kan navigere med lamperne.

Ifølge luftfartsloven må en såkaldt ubemandet friballon kun opsættes uden tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen, hvis:

  1. opsendelsen sker i en afstand af mindst 5 km. til nærmeste lufthavn (uanset flyvehøjde)

  2. flyvehøjden er max. 100 m over terræn

  3. den ikke udgør fare for personer eller ejendom på jorden

Overtrædelse af ovenstående kan straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år.

Det er opsenderens ansvar at ovenstående overholdes. Da der ikke er garanti for, at rispapir lamperne fx holder sig under 100 m over jorden, er det naturligvis problematisk og risikofyldt at opsende rislamper.

Der findes desuden bestemmelser om, at man ikke må opsende signaler nær kyster, som kan forveksles med nødblus.