logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ældreboliger og handicapegnede boliger

En ældrebolig er en bolig, der med hensyn til udstyr og udformning er særligt indrettet til ældre, handicappede og personer med vidtgående fysiske og psykiske handicap.

Selvbetjening

Vær opmærksom på

at du her søger om en ældrebolig. Udfyld ansøgningsskemaet og send det til:

Job og Velfærd
Att: Visitationsafdelingen
Ellegårdvej 25 A
6400 Sønderborg

Du bliver kontaktet af en visitator, når vi har modtaget din ansøgning om ældrebolig.

Vil du vide mere om ældrebolig og/eller handicapegnede boliger, kan du få mere at vide her.

 

Opdateret 24.08.2021

Boliger særligt indrettet til ældre og handicappede

En ældrebolig er en bolig, der med hensyn til udstyr og udformning er særligt indrettet til ældre, handicappede og personer med vidtgående fysiske og psykiske handicap.

Ældreboligerne er for de flestes vedkommende to-rums boliger placeret i byerne tæt på plejecentrene. Oplysninger om indretning, faciliteter med videre fås ved at kontakte den boligforening, der har opført ældreboligerne. I ansøgningsskemaet kan du se, hvilken boligforening, der har opført den ældrebolig, du søger oplysninger om.

Du kan se en samlet oversigt over Sønderborg Kommunes ældreboliger i ansøgningsskemaet, som du finder her.

Du kan blive optaget på venteliste til en ældrebolig, hvis

  • Du på grund af fysisk funktionsnedsættelse har et varigt behov for en bolig, der er særligt indrettet til ældre eller handicappede.
  • Du fortrinsvis er over 65 år og bliver væsentlig mere selvhjulpen i forhold til praktiske opgaver (fx indkøb, tøjvask eller rengøring), hvis du får en bolig, der er særligt indrettet for ældre.
  • Du fortrinsvis er over 65 år og bliver væsentlig mere selvhjulpen i forhold til personlig pleje, hvis du får en bolig, der er særligt indrettet for ældre.
  • Du fortrinsvis er over 65 år og du på grund af særlige individuelle psykiske eller sociale forhold har et varigt behov for en bolig, der ligger i umiddelbar nærhed af plejecenter med aktivitets- og samværstilbud for ældre, som du ønsker at deltage i.

Det er en samlet vurdering af dine behov, der er afgørende for, om du kan få bevilget en ældrebolig.

Du kan ikke få tilbudt ældrebolig, hvis

  • Din ansøgning er begrundet i din nuværende boligs beliggenhed, at boligen er blevet for stor eller dyr, eller at haven er for uoverskuelig.
  • Din nuværende bolig kan indrettes hensigtsmæssigt ved tildeling af hjælpemidler eller mindre boligændringer.
  • Dit behov for en anden bolig skyldes udvendige adgangsforhold som fx trapper, niveauforskelle eller lignende.
  • Du har brug for en vedvarende indsats omkring fx aktiviteter og socialt samvær, og du er i stand til at benytte kommunens tilbud om daghjem eller private tilbud.
  • Alder er begrundelsen for ansøgningen om en ældrebolig.
  • Kommunen skønner, at du ikke har behov for en ældrebolig, der i sin indretning er særligt udformet til ældre, handicappede og personer med vidtgående fysiske og psykiske handicap.

Borgere, der ikke er omfattet af målgruppen for ældrebolig anbefales at finde en passende bolig på det private eller almene boligmarked.

Når du søger en ældrebolig

I samarbejde med dig afdækker boligvisitator dit funktionsniveau, så vi kan vurdere din samlede situation og dine behov. Du er velkommen til at invitere familie eller andre med til samtalen.

Du bliver optaget på kommunens venteliste, hvis du bliver godkendt til ældrebolig. Når en ældrebolig bliver ledig tilbydes boligen til den person, som har det største behov for den pågældende bolig. Er behovet ens hos to personer, tilbydes ældreboligen til den person, som i længst tid har stået på ventelisten.

Hvis du ønsker en ældrebolig i en anden kommune

Du skal også kontakte Job og Velfærds visitationsafdeling, hvis du ønsker at søge om en ældrebolig i en anden kommune.
Hvis du bliver visiteret til en ældrebolig kan du frit vælge, om du ønsker at bo i en af Sønderborg Kommunes ældreboliger eller i en ældrebolig i en anden kommune. Det er dog en forudsætning, at også tilflytningskommunen vurderer, at du opfylder deres betingelser for en ældrebolig (dobbeltvisitation).

Stemningsbillede

Du kan læse mere i Sønderborg Kommunes kvalitetsstandard Ældrebolig.