logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Affald og genbrug

Find information om tømningsdage og containerpladser og læs om regler og planer for affaldshåndtering i kommunen.

Selvbetjening

Affald fra byggeri

I forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter af bygninger forekommer der byggeaffald.

De forskellige typer af affald der skal... Læs mere

Opdateret 04.08.2021

Tømningsdage - afhentning af affald

Se hvornår din affalds- eller genbrugsbeholder bliver tømt.

Er din dagrenovations- eller genbrugsspand ikke blevet tømt, er din beholder gået i stykker eller ikke kørt på plads?

Meld en fejl/afvigelse ang. din beholder. Beskeden går til Sønderborg Forsyning, som gør noget ved sagen.

Sortering af dit affald

På Sønderborg Forsynings hjemmeside finder du en sorteringsguide til affald. Her kan du se, hvordan affaldet i Sønderborg Kommune skal sorteres.

Batterier og sparepærer

Batterier og sparepærer indeholder forskellige stoffer, der er skadelige for miljøet, og derfor er det særlig vigtigt, at de bliver afleveret korrekt.

I Sønderborg Kommune kan du bruge din røde Miljøkasse, hvor sparepærer og batterier kan lægges i hver sin gennemsigtige plastpose i beholderen. Du må også gerne aflevere dit farlige affald på genbrugspladsen.

Bilvrag

Udtjente biler skal afleveres til en registreret autoophugger. Find en registreret autoophugger og læs mere om skrotningsgodtgørelse på www.bilordning.dk.