logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Aflastningsophold og afløsning i eget hjem

Har du brug for et midlertidigt aflastnings- eller korttidsophold udenfor hjemmet, har du mulighed for at søge om det. Du kan også søge om afløsning i hjemmet.
Opdateret 13.08.2021

Her kan du læse mere om henholdsvis afløsning i eget hjem og om de forskellige korttidspladser i Sønderborg Kommune.

Afløsning i eget hjem

Hvis du bliver passet i dit eget hjem pga. varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan vi tilbyde afløsning i dit eget hjem.

Det er samtidig en forudsætning at du som følge deraf har et omfattende behov for pleje og omsorg i de fleste af døgnets timer, og at dine pårørende passer dig i hjemmet.

Formålet med hjælpen er at sikre at din pårørende har ressourcer til at tage sig af dig. Formålet er også at understøtte, at du kan blive i dit eget hjem på trods af din nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne.

Korttidsplads og aflastningsophold

Vi tilbyder fem typer korttidspladser:

  • Aflastningsforløb
  • Døgnrehabiliteringsforløb
  • Palliativt forløb
  • Vurderingsforløb

Aflastningsforløb bevilges i de situationer hvor en ægtefælle/samlever varetager hele eller dele af dit behov for pleje og omsorg, og hvor vedkommende har behov for at blive aflastet.

Døgnrehabiliteringsforløb bevilges efter indlæggelse hvis dit behov for rehabilitering ikke kan imødekommes i dit eget hjem eller via andre træningstilbud.

Skal jeg selv betale noget?

Du betaler en fast pris pr. døgn. Beløbet er fastsat af Byrådet og bliver reguleret en gang årligt.

Du kan få oplyst den gældende takst hos Visitationsafdelingen. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Transport til og fra ophold

Du skal selv sørge for transport til og fra korttidspladsen – herunder også for transport af eventuelle hjælpemidler som fx kørestol, rollator og så videre.
I ganske særlige tilfælde tilbyder Sønderborg Kommune dog liggende transport, når du tager ophold på eller skal hjem fra en af kommunens korttidspladser. Du kan læse nærmere i afsnittet ”midlertidigt ophold på korttidsplads” her.