logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Afløbsarbejder – hvem skal gøre hvad?

Ifølge bygningsreglementet skal alle kloakarbejder færdigmeldes til kommunen.

Selvbetjening

Alle kloakarbejder skal færdigmeldes til kommunen

Den autoriserede kloakmester har i henhold til bygningsreglementet pligt til at færdigmelde kloakarbejder til kommunen.

Opdateret 02.09.2019

Afløbsarbejder

Alle afløbsarbejder skal udføres af en autoriseret kloakmester. En autoriseret kloakmester er en virksomhed, som Sikkerhedsstyrelsen har givet autorisation til at udføre afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jorden.

Den autoriserede kloakmester har i henhold til bygningsreglementet pligt til at færdigmelde kloakarbejder til kommunen.

Tre parter med forskellige roller

I forbindelse med kloakarbejder på egen matrikel/grund er der tre parter involveret med forskellige pligter.

Husejerens pligt

Det er husejerens/bygherrens ansvar, at loven bliver overholdt. Når man benytter en autoriseret kloakmester, påtager kloakmesteren sig ansvaret for, at kloakarbejdet udføres korrekt.

Inden en forbruger indgår aftale om udførelse af kloakarbejde, bør forbrugeren bede virksomheden fremvise dokumentation for, at den dels er autoriseret, dels arbejder efter et lovpligtigt kvalitetsstyringssystem.

Husejeren er ansvarlig for, at arbejdet bliver færdigmeldt til kommunen eller lade kloakmesteren gøre dette.

Kloakmesterens pligt

Den autoriserede kloakmester har ansvaret for, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, og at installationen er i forsvarlig stand. Inden arbejdet afleveres til brugeren, skal funktionen af installationen afprøves.
 
Kloakmesteren skal ved afleveringen af en ny installation gøre brugeren eller ejeren bekendt med betjeningen. Derudover skal kloakmesteren informere om vedligeholdelse i form af en skriftlig drifts- og vedligeholdelsesvejledning samt udlevering af reviderede tegninger, der viser installationen.
 
Autorisationsloven kræver, at alle autoriserede kloakmestre enten anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem eller tilslutter sig en særlig tilsynsordning.

Den autoriserede kloakmester har i henhold til bygningsreglementet pligt til at færdigmelde kloakarbejder til kommunen.

Kommunens pligt

Det er kommunens pligt at oplyse husejere om, at kloakarbejde er autoriseret arbejde. Derudover, ved færdigmelding af arbejdet, at sikre sig, at det er udført af en autoriseret kloakmester i overensstemmelse med spildevandsplanen for det pågældende område.