logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Afløbsinstallationer

Når du skal bygge skal du huske at få en tilladelse til at etablere afløbsinstallationer til spildevand og regnvand.

Selvbetjening

Du skal altid søge tilladelse, hvis du har spildevand der skal afledes.

Så snart det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal du... Læs mere

Opdateret 13.06.2019

Hvis du vil bygge nyt hus eller sommerhus, skal du huske at ansøge om en udledningstilladelse hos kommunen (afløb af spildevand fra husholdningen samt tag- og overfladevand). 

Afhængig af, hvad du skal have lavet af afløb, er der forskellige former for tilladelser, du skal søge: 

  • Ansøgning om tilslutning til kloak
  • Ansøgning om udledning til recipient det vil sige sø, hav eller vandløb
  • Ansøgning om nedsivning af tag- og overfladevand

Du kan altid få råd og vejledning af en autoriseret kloakmester eller kontakte osHusk, at det kun er autoriserede, der må udføre arbejde med afløb af spildevand.