logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Aftenskoler og voksenundervisning

Her finder du oplysninger om aftenskoler og voksenundervisning i Sønderborg Kommune, og hvordan du selv kan danne en aftenskole.
Opdateret 27.04.2020

Aftenskolerne tilbyder kurser, debatskabende aktiviteter, foredrag, oplevelser og hyggeligt socialt samvær for voksne.

Alle, der har lyst til at deltage i et af aftenskolernes tilbud, kan henvende sig til en af aftenskolerne. Du finder her en oversigt over kommunens aftenskoler

Dannelse af en aftenskole

Ønsker du at danne en aftenskole, skal følgende være opfyldt:

  • der skal være formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægterne
  • der skal tilbydes folkeoplysende virksomhed
  • der skal være en bestyrelse, der består af mindst fem personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen
  • deltagerne i den folkeoplysende virksomhed skal gives mulighed for en plads i bestyrelsen
  • der skal være tale om en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle
  • virksomheden skal være hjemmehørende i tilskudskommunen
  • der skal være tale om en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Tilskud til voksenundervisning

Regler for foreninger der udbyder undervisning i aftenskoler og lignende finder du her:

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning