logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Akt- og registerindsigt

Alle borgere har ret til, i vidt omfang, at få indsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i Sønderborg Kommune.
Opdateret 27.04.2020

Aktindsigt

Alle har som udgangspunkt ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning og dækker også over fx kort, film eller tegninger.

Hvis du er part i en sag, giver forvaltningsloven en videregående ret til aktindsigt. Eksempelvis kan der være personlige oplysninger, som du kun kan få aktindsigt i, hvis du er part i sagen, og som andre fx journalister ikke kan få indsigt i.

Hvis du vil have aktindsigt i en sag i Sønderborg Kommune, skal du henvende dig til den forvaltning, hvor du mener, at sagen findes. Som udgangspunkt kan du forvente at få svar på dit ønske om aktindsigt inden for 7 arbejdsdage.

Ønsker du aktindsigt i en afgørelsessag, hvor du er part, skal du henvende dig i den forvaltning, der behandler sagen.

Klage

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse om aktindsigt, skal du fremsende klagen til den afdeling i Sønderborg Kommune, der har truffet afgørelsen om aktindsigt. Herefter vil vi genoverveje afgørelsen. 

Hvis vi fastholder vores afgørelse, vil vi senest syv arbejdsdage efter modtagelsen af klagen videresende klagen og sagens dokumenter til den relevante klageinstans.

Registerindsigt

Alle borgere har ret til at få oplysninger om, hvad der er skrevet i elektroniske registre om dem selv. Den enkelte borgers rettigheder fremgår af EU's forordning om databeskyttelse

Du har som borger blandt andet ret til:

  • at få oplyst, hvilke personoplysninger om dig som kommunen behandler
  • at få oplyst, når kommunen indhenter personoplysninger om dig, medmindre du på forhånd er klar over det - fx fordi du selv har indsendt et ansøgningsskema med oplysningerne. Kommunen skal også oplyse, om oplysninger videregives til andre
  • at protestere mod, at bestemte oplysninger behandles – fx hvis du mener, at kommunen ikke har ret til at behandle eller videregive dine personoplysninger. Hvis protesten er berettiget, skal behandlingen ophøre
  • at få forkerte oplysninger rettet
  • at tilbagekalde et samtykke til behandling af følsomme oplysninger

Du har kun ret til at få registerindsigt i personoplysninger, der vedrører dig selv.

CPR  - Det Centrale Personregister

I det centrale personregister står alle, der har et CPR-nummer. Du kan få lov at se de oplysninger, der står om dig selv.

Alle, der er registreret i det centrale personregister, har ret til at se de oplysninger, der står i registeret om dem selv. Du kan kun se, hvad der står i CPR-registeret om dig selv.  

Du skal logge på med NemID for at se, hvad der står om dig i det centrale personregister. Det koster ikke noget.

Hvis du ikke har NemID eller har brug for hjælp, kan du kontakte Borgerservice for at få hjælp. 

Her skal du henvende dig

Hvis du ønsker indsigt i Sønderborg Kommunes registre og behandlinger om dig selv, kan du søge om registerindsigt digitalt via Borger.dk.

Klagemulighed

Hvis du er utilfreds med det svar, kommunen giver om behandling af oplysninger om dig, kan du klage til Datatilsynet.