logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Aktivitetspuljen

I aktivitetspuljen kan du søge om tilskud til aktiviteter, der er med til at fremme kultur- og fritidstilbud.

Selvbetjening

Søg om tilskud

I aktivitetspuljen kan du søge om tilskud til aktiviteter der er med til at fremme kultur- og fritidstilbud samt andre folkelige aktiviteter, som... Læs mere

Opdateret 18.06.2018

Kriterier for aktivitetspuljen

I aktivitetspuljen kan du søge om tilskud til aktiviteter, der er med til at fremme kultur- og fritidstilbud. Du kan også søge om tilskud til andre folkelige aktiviteter, som ikke støttes gennem andre puljer.

  • Aktiviteter der er med til at fremme kultur- og fritidstilbud samt andre folkelige aktiviteter, som ikke støttes gennem andre puljer.

Tilskud med aktivitetspuljen

Du kan både søge om tilskud til arrangementer, der afholdes i kalenderåret hvor der søges, og som planlægges i sæsonen (dog senest med udgangen af juni året efter). Du kan bl.a. søge om tilskud til:

  • Aktiviteter som iværksættes i tilknytning til en forening, kreds eller gruppe af borgere.
  • Deltagelse i stævner, cup og lignende, som ikke er en del af det sædvanlige forløb for en folkeoplysende forening. Der kan bl.a. ydes tilskud til stævnegebyr samt kørsel.
  • Materialer/rekvisitter og lignende af folkeoplysende karakter, kan søges af foreninger, klubber og kredse som ikke kan søge eller modtage tilskud fra Sønderborg-Ordningen.
  • Afholdelse af aktiviteter/arrangementer – fx stævner, musikarrangementer, kulturelle arrangementer og lignende.
  • Støtte til Folkeuniversitetsarrangementer.

Der kan ikke ydes tilskud til forplejning. Der kan gives direkte tilskud eller underskudsgaranti, og tilskud udbetales i det regnskabsår hvor deadline er. Der skal forelægges dokumentation for anvendelsen af tilskuddet i form af en tilbagemelding.

Ansøgning

Aktivitetspuljen kan søges 1 gang årligt 1. september.