logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt omsorgsarbejde

Den frivillige indsats, der kan søges tilskud til, sigter på at give større eller mindre grupper af pensionister øget velfærd, omsorg eller trivsel – eksempelvis skal aktiviteterne fremme socialt samvær, omsorg over for svage ældre, oplysning og sund livsstil med mere.

Selvbetjening

Ansøgning

Efter servicelovens § 79 kan frivillige sociale foreninger og organisationer i Sønderborg Kommune, hvis aktiviteter retter sig mod pensionister, søge tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 79.

Du kan ansøge online eller hente pdf-skemaet.

Ansøgningsfristen er 1. juni og 1. december.

Opdateret 04.11.2021

Frivillige sociale foreninger og organisationer i Sønderborg Kommune, hvis aktiviteter retter sig mod pensionister, kan søge tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Den frivillige indsats eller aktivitet, der støttes, sigter på at give pensionister en øget velfærd, omsorg eller trivsel. Fx skal aktiviteterne fremme socialt samvær, omsorg overfor svage ældre, oplysning, sund livsstil med mere.

Ansøgningsfristen er 1. juni og 1. december.