logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Arkitekturens Dag og Anerkendelsen for Smuk Bygningskultur

På Arkitekturens Dag den 5. oktober 2020 præmierer Sønderborg Kommune god arkitektur, by- og uderumsprojekter, bygningsbevaring samt særlige, lokale initiativer med Anerkendelsen for Smuk Bygningskultur.
Opdateret 21.05.2020

Har du, din virksomhed, nabo eller lokalområde for nylig færdiggjort et fedt bygge-, istandsættelses- eller byrumsprojekt? Så er der nu mulighed for at indstille projekter til Anerkendelsen for Smuk Bygningskultur

I perioden 4. maj til 9. august 2020 modtager Sønderborg Kommune indstillinger til årets prisoverrækkelse inden for de fire kategorier:

Bemærk, at det projekt, du indstiller, skal være tilendebragt i perioden fra 1. juni 2017 frem til nu, for at kunne komme i betragtning.

Derudover får du i løbet af sensommeren få mulighed for at deltage i udpegelsen af ”Borgernes Favorit”, hvor du kan stemme på dit yndlingsprojekt blandt de indstillinger, som går videre til det endelige opløb om de fire hovedpriser.

Anerkendelsesprisen uddeles i samarbejde med Museum SønderjyllandForeningen "By og Miljø” i Sønderborg kommune og Arkitektforeningen. Prisoverrækkelsen finder sted ved en festlig begivenhed den 5. oktober 2020 på Alsion.

Prisen

Prisen til de fire hovedkategorier er en støbt bronzeplade med et møllemotiv og teksten ”Anerkendelse”. Kunstnerne bag plaketten er Vibeke Fonnesberg og Hanne Ida Helstrup Knudsen.

AnerkendelseforSmukBygnings.gif

Bag om arrangementet

Med prisuddelingen sætter Sønderborg Kommune hvert år fokus på den gode bygnings- og landskabskultur. Den danner rammerne om vores liv og færden og medvirker til, at gøre kommunen til et smukkere og bedre sted at opholde sig. Samtidig hyldes de særlige, lokale initiativer, der med arkitektur eller byrum som omdrejningspunkt, tilfører lokalområderne kvalitet, sammenhængskraft og merværdi.

Med præmieringerne ønsker kommunen at skabe øget interesse for den arkitektoniske kvalitet i vores fysiske omgivelser. Derudover at påskønne bygherrer og arkitekter for deres arbejde og prioritering af arkitekturen, bygningsarven samt det liv, der foregår mellem husene.

Sønderborg Kommunes kommende Arkitektur- og bevaringspolitik vil også blive et omdrejningspunkt for Arkitekturens Dag. En politik, som skal danne grobund for et styrket fokus på kommunens bymæssige og landskabelige kvaliteter samt udviklingspotentialer, og give grundlag for en åben dialog og debat om arkitektur og bymiljøer.

I 2020 deler Sønderborg værtskabet for Byplanmødet 2020 med Aabenraa og Flensborg, som afholdes den 1. og 2. oktober, forud for Arkitekturens Dag.

Byvandringer

Som optakt til Arkitekturens Dag arrangerer Sønderborg Kommune byvandringer udvalgte steder i kommunen, og turene kommer til taler ind i årets tema for Arkitekturens Dag, ”Det gode boligliv og fællesskaber”. Nærmere information følger i løbet af forsommeren.