logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Befordring

Her kan du finde oplysning om befordring i forbindelse med din STU
Opdateret 20.11.2020

Befordringsudgifterne dækkes af kommunen, for den billigst mulige løsning, i disse særlige tilfælde, jfr. kapitel 4 i bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bek.nr. 739 af 03.juni 2016..

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/739

befordring.jpg

Sønderborg Kommune har meddelt eksterne STU udbydere, at de sørger for refusion af evt. befordringsudgifter og fremsender regning til kommunen herpå.

I Sønderborg kommune er det et mål, at træning af egen befordring indgår som en del af STU-uddannelsen, således at den unge i videst mulig omfang bliver i stand til at transportere sig selv