logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Befordring i forbindelse med vaccinationer

Regler om transport til pensionister i forbindelse med vaccinationer.
Opdateret 06.08.2019

Sønderborg Kommunes Transportkontor giver ikke transport i forbindelse med vaccination til pensionister, der ellers normalt er berettiget til fribefordring; hverken til lægen eller plejecentrene eller eventuelle andre steder en vaccination bliver tilbudt.

Baggrunden for dette er, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bekræftet overfor Sønderborg Kommune, at vaccinationer ikke hører under reglerne for fribefordring, idet der ikke er tale om et sygdomstilfælde. 

Såfremt vaccinationen gives i forbindelse med anden behandling/kontrol hos lægen ydes der fribefordring.

Såfremt borgeren er visiteret til handicapkørsel vil han/hun kunne benytte denne.

Giver dette anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Transportkontoret på tlf. 88 72 41 41 eller e-mail transportkontoret@sonderborg.dk.