logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Beskæftigelsestilbud til handicappede - SAABU

SAABU tilbyder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud indenfor handicapområdet.
Opdateret 23.09.2020

I SAABU handler det om arbejdsliv, arbejdsglæde, arbejdsfællesskaber og arbejdsidentitet.

Vi har en række alsidige og spændende beskæftigelsesmuligheder, hvor du har mulighed for at udvikle dig fagligt, socialt og personligt.

Vi arbejder ud fra en jobplan, hvor du har mulighed for at forfølge dine ønsker og mål for dit arbejdsliv.

Hvem kan benytte sig af SAABU?

Vi tilbyder beskæftigelse og afklaringsforløb for mennesker med udviklingshæmning. Du kan både være visiteret til beskyttet beskæftigelse og aktivitets – og samværstilbud.

Vi tilbyder også afklaringsforløb for borgere i ressourceforløb og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Endelig tilbyder vi på SAABU Østerlund aktivitet og samvær til dig, der har brug for aktiverende støtte og omsorg. Tilbuddet omfatter aktiviteter, stimulation og træning i forskellig form.

Hvad får du ud af det?

Vi arbejder ud fra fire overordnede mål.

SAABUs tilbud skal sikre dig:

  • Øget selvstændighed
  • Inklusion i samfund og fællesskaber
  • Aktiv deltagelse i eget tilbud
  • Øgede beskæftigelsesmuligheder

Hvordan foregår det?

Når vi sammen med dig tilrettelægger det rigtige beskæftigelsestilbud, tager vi udgangspunkt i denne trappemodel:

trappemodel med 4 trin

Alt efter ønsker og ressourcer kan du starte på alle trin af trappen. Du kan bevæge dig op og ned, og du kan også blive stående på det samme trin.

Læs mere om de forskellige trin ved at gå ind på nedenstående links.

Aktiverende støtte og omsorg

Tilbud om aktiverende støtte og omsorg er et tæt og fleksibelt samarbejde mellem SAABU Østerlund og Flintholm, hvor omdrejningspunktet altid er den enkelte borgers individuelle behov.

Hvem er det for?

Tilbuddet er for dig, der har de mest omfattende funktionsnedsættelser.

Hvordan foregår det?

Vi bruger vi leg, spil, sang, musik, bevægelse, højtlæsning og mange andre aktiviteter til at styrke dine personlige og sociale kompetencer.

Vi har forskellige rum, hvor der er mulighed for afskærmning, hvis du ikke kan tåle for mange sanseindtryk eller for mange sociale kontakter.

Hvor foregår det?

Tilbuddet foregår på SAABU Østerlund, Mellemvej 16, 6430 Nordborg. Langt de fleste i tilbuddet bor på boenheden Flintholm, der ligger få hundrede meter væk.

STU-Sjellerup - Skolen med fokus på landbrug og gartneri

STU-Sjellerup har plads til ti elever. Skolen er for dig, der gerne vil lære praktiske færdigheder indenfor landbrug og gartneri.

Vi arbejder med forskellige projekter og benytter SAABU Naturs område og faciliteter. Vi har en række forskellige dyr, og vi dyrker bær, frugt og grønt. Vi forarbejder en del af produkterne til salg fra vores gårdbutik, og vi dyrker og sælger vores egen honning.

Hvem kan blive optaget?

Du skal være omfattet af målgruppen for STU. Visitationen foregår gennem Ungecentret i Sønderborg Kommune.

Læs mere: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Hvad kan jeg få undervisning i?

Du har mulighed for undervisning i dansk og matematik. Du får også både teoretisk og praktisk viden om planteavl, naturpleje, dyrehold, hygiejne i forhold til fødevarer, prissætning, mærkning, maskinbetjening og en masse andre ting.

SAABU Natur Bækvej 10, Sjellerup
6430 Nordborg
27 90 62 68
jjob@sonderborg.dk
Hjemmeside:
SAABU Områdeleder Bosager 2
6400 Sønderborg
27 90 62 70
pso@sonderborg.dk
Hjemmeside:
SAABU Søndervang Stenager 9, Ulkebøl
6400 Sønderborg
27 90 02 51
angy@sonderborg.dk
Hjemmeside:
SAABU Østerlund Mellemvej 16
6430 Nordborg
27 90 62 68
jjob@sonderborg.dk
Hjemmeside:
Væksthuset Socialpsykiatrien (tilbud i socialpsykiatrien) Feldstedvej 8
6300 Gråsten
27 90 38 33
asca@sonderborg.dk
Hjemmeside: