logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Beskyttet beskæftigelse for handicappede og udsatte voksne

Her finder du tilbud om beskyttet beskæftigelse til både handicappede og til udsatte borgere i socialpsykiatrien.

Selvbetjening

Beskyttet beskæftigelse

Du kan søge om beskyttet beskæftigelse, hvis din funktionsnedsættelse er så betydelig, at du ikke kan have et almindeligt arbejde eller et job støttet på anden måde fra Jobcenteret (f.eks. fleksjob).

Beskyttet beskæftigelse er tilbud om beskæftigelse på trods af din funktionsnedsættelse. Det primære forsørgelsesgrundlag for personer i beskyttet beskæftigelse er som oftest førtidspension. Aflønningen i beskyttet beskæftigelse sker i videst mulig omfang efter indsats og arbejdsvurdering.

 

Opdateret 23.09.2020

Værkstederne i Sønderborg Kommune er for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De visiteres efter SEL § 103 og § 104 af socialfaglige rådgivere i handicap- og psykiatriafdelingen.

I forhold til de forskellige tilbud under beskyttet beskæftigelse har vi i Sønderborg Kommune overordnet to områder: