logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning)

Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, giver dig mulighed for selv at ansætte personer til at give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.
Opdateret 11.05.2022

For at få en BPA-ordning skal du have en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der kræver et omfattende behov for hjælp, eller have et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp alene.

Læs mere om BPA på borger.dkSelvbetjeningslink knap

Hvilke krav er der for at man kan få borgerstyret personlig assistance?

BPA-ordningen forudsætter, at du kan fungere som arbejdsgiver.

Hvis du overfører tilskuddet til en nærtstående person, en virksomhed eller en forening, skal du dog kun være i stand til at fungere som daglig leder/arbejdsleder for hjælperne.

Du skal være over 18 år, men der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse, så du kan fortsætte med denne form for hjælp, efter du er fyldt 67 år.

Hvordan søger jeg om borgerstyret personlig assistance?

Ønsker du at søge om borgerstyret personlig assistance, så skal du henvende dig til handicap- og psykiatriafdelingen i Sønderborg Kommune. Se kontaktboksen nederst på siden.

Hvor finder jeg kvalitetsstandarder?

Se alle kvalitetsstandarder her.