logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning)

Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, giver dig mulighed for selv at ansætte personer til at give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

Selvbetjening

Borgerstyret personlige assistance (BPA-ordning)

Med en BPA-ordning kan mennesker med et massivt og varigt hjælpebehov få et kontant tilskud til at ansætte sine egne handicaphjælpere eller vælge at videregive den kontante støtte til en forening, et firma eller en nærtstående, som herefter varetager arbejdsgiverfunktionen for borgeren.

Formålet med ordningen er, at du på trods af et svært fysisk eller psykisk handicap, alligevel skal kunne leve en tilværelse så selvstændigt og normalt som muligt i din egen bolig.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) gives efter Servicelovens § 96.

Klik her for at læse mere om Borgerstyret Personlig Assistance.

Opdateret 04.03.2021

Hvem kan få borgerstyret personlig assistance?

For at få en BPA-ordning skal du have en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der kræver et omfattende behov for hjælp, eller have et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp alene.

Hvad kræver det at få BPA?

BPA-ordningen forudsætter, at du kan fungere som arbejdsgiver.

Hvis du overfører tilskuddet til en nærtstående person, en virksomhed eller en forening, skal du dog kun være i stand til at fungere som daglig leder/arbejdsleder for hjælperne.

Du skal være over 18 år, men der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse, så du kan fortsætte med denne form for hjælp, efter du er fyldt 67 år.

Hvordan søger jeg om borgerstyret personlig assistance?

Ønsker du at søge om borgerstyret personlig assistance, så skal du henvende dig til handicap- og psykiatriafdelingen i Sønderborg Kommune. Se kontaktboksen nederst på siden.

Håndbog til BPA og andre hjælpeordninger efter Lov om Social Service

Klik her for at hente håndbogen.

Denne håndbog er til dig, der har eller får tilbudt en hjælperordning efter Lov om Social Service (SEL). Med håndbogen ønsker Sønderborg Kommune at informere og vejledede om hjælpeordninger.

Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i håndbogen, kan du kontakte Socialfaglig rådgiver Lene Kudera (lmoo@sonderborg.dk).

Håndbogen er vejledende og dynamisk, og det er vigtigt at pointere, at vi i de enkelte situationer altid foretager en konkret og individuel vurdering og vejledning.

Håndbogen er ny, og derfor vil vi meget gerne høre om dine erfaringer med at bruge den – også gerne med bidrag fra dine hjælpere. Har du kommentarer eller forslag til forbedringer, opfordrer vi dig derfor til at kontakte din sagsbehandler på hjælpeordningen.