logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Borgmester Andersens Vej 41, Sønderborg

NYT UDBUD. Sønderborg Kommune udbyder i en ny omgang af et af Sønderborg bys sidste områder til bebyggelse, Borgmester Andersens Vej 41.
Opdateret 03.11.2020

Om Borgmester Andersens Vej 41

Borgmester Andersens Vej 41, matrikel nr. 94b Sønderborg, er et af de sidste områder i Sønderborg by til bebyggelse og ligger skønt i nærhed af hav og skov. Sønderskov Skolen, Alssund Gymnasium, Den Internationale Skole, EUC Syd m.v. er placeret i en afstand på under 500 meter.

Arealet er på 10.176 m2. Området er ikke lokalplanlagt, og derfor må det forventes, at der skal udarbejdes en lokalplan, før der kan bygges på området. Området er omfattet af skovbyggelinje, der først kan aflyses i forbindelse med lokalplanens vedtagelse.

Området er fra kommunens side tiltænkt byfortætning, med tæt lav bebyggelse eller etagebyggeri. Se principskitser i dokumentlisten.

I forbindelse med udstykningen omlægges den offentlige sti gennem arealet så den går nord om matrikel 94b.

Det nordvestlige hjørne af arealet har i en årrække været omfattet af en brugsaftale til en sports/legeplads for nabobebyggelsen. Aftalen er i forbindelse med udbuddet opsagt.

Forkøbsret på ejendommen

Der er på ejendommen en utinglyst en forkøbsret. Det vil sige, at rettighedshaveren vil få tilbudt at købe ejendommen til den pris, som vinder budrunden under forudsætning af, at der etableres et projekt, der lever op til samme pointkrav.

Forurening og Jordbundsforhold

Grunden er beliggende i et område, der er områdeklassificeret og tæt op ad et kortlagt forureningsområde. Køber opfordres til at gøre sig særligt bekendt med jordforureningsattest og miljøscreening af fyldjord i dokumentlisten og evt. selv indhente supplerende informationer.

Jordbundsforhold er ikke kortlagt, men interesserede er velkomne til at få foretaget jordbundsundersøgelser efter aftale med Ejendomskontoret. Arealet skal reetableres, såfremt ejendommen ikke købes.

Skat

Vi gør opmærksom på, at grundens ejendomsvurdering og afledte skattesatser ændres dels ved frastykning og dernæst ved købers udnyttelse af grunden.

Udbud

Grunden kommer i udbud fra den 4. november 2020 til fredag den 11. januar 2021 kl. 12.00. Bud kan indsendes i denne periode. Udbuddet er tilrettelagt efter bekendtgørelse om offentligt udbud af salg af kommunale ejendomme af 24.6.2011.

Ved valg af bud, lægger Sønderborg Kommune vægt på både projekt og pris. Begge dele vægtes med 50%. Se yderligere beskrivelse i dokumentet "Vurderingskriterier".

Tidsplan for salg af Borgmester Andersens Vej 41

Offentliggørelse af udbud

3. november 2020

Udbudsfrist

11. januar 2021 kl. 12.00

Godkendelse af salg på Økonomiudvalgsmøde

10. februar 2021

Godkendelse af salg på Byrådsmøde

24. februar 2021

Afgiv dit bud

Hvis du er interesseret i projektejendommen Borgmester Andersens Vej 41, så udfyld tilbudsblanketten i underskrevet form og med angivelse af købspris og overtagelsesdato (du finder den under 'Dokumenter' længere nede på siden) og send den til bav41@sonderborg.dk.

Udbud- og salgsvilkår

 • Læs vores udbudsvilkår og salgsvilkår
 • Bud afgives ved at indsende købstilbud (ligger under dokumenter) på e-mailadressen bav41@sonderborg.dk. Husk at udfylde overtagelsesdatoen og nødvendig data om virksomheden, der byder herunder købers CPR nr. eller CVR nr.
 • Bud fra virksomheder skal vedhæftes tegningsudskrift fra cvr-registeret, der er maksimalt 1 måned gammel på underskriftstidspunktet.
 • Bud skal være Sønderborg Kommune i hænde senest 11. januar 2021 kl. 12.00. Bud afgivet på andre måder accepteres ikke.
 • Vær opmærksom på, at modkrav eller vilkår for budgivers side, vil gøre buddet ugyldigt.
 • Ved indsendelse af bud modtages en automail fra Sønderborg Kommune.
 • Endelig stillingtagen til vindende bud vil først blive meddelt efter Økonomiudvalgsmøde den 10. februar 2021.
 • Almene boligforeninger kan ikke byde på grunden uden forudgående godkendelse fra Sønderborg Kommune
 • Kommunen har ret til frit at vælge mellem blandt de indkomne tilbud herunder at forkaste dem alle. Salget er betinget af Økonomiudvalget og evt. Byrådets endelige godkendelse.
 • Såfremt der i budperioden fremkommer oplysninger, der har betydning for udbuddet, offentliggøres de her på hjemmesiden.
 • Salget sker med fuld ansvarsfraskrivelse for sælger og som erhvervssalg.

Grundens beliggenhed