logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Botilbud Damgade 3

Velkommen til botilbud Damgade. Damgade er et botilbud til voksne autister. Du kan her læse om, hvem vi er og hvordan vi har indrettet os.
Opdateret 27.04.2021

Botilbud Damgade er oprettet efter Almenboliglovens § 105, stk. 2 til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 

Bygningen ejes af Boligforeningen B42.

Botilbud Damgade

Boliger på Damgade

Der er i alt seks lejligheder, hvoraf den ene er fælleslejlighed med udgang til en stor terrasse. Damgade er beliggende i centrum af Sønderborg By.

Hver lejlighed har to værelser og er på henholdsvis 69 og 79 kvm.

Stemningsbillede

Der er kælder under ejendommen, hvor der er et kælderrum til hver lejlighed og fælles vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler.

Fælleslejligheden indeholder:

 • køkken alrum med udgang til terrasse
 • opholdsstue
 • toilet
 • lille kontor til personale

Stemningsbillede

Stemningsbillede

 

Sådan søger du:

Vil du søge en bolig på Damgade, skal du visiteres af handicap- og psykiatriafdelingen. Det er vigtigt, at du udfylder skemaet, som du finder ved at se nærmere i selvbetjeningsboksen under Botilbud - oversigt. Det udfyldte ansøgningsskema sender du til post@sonderborg.dk

Flytter du i en lejebolig, kan du søge om indskudslån og boligstøtte.

Søg om indskudslån

Klik på linket og læs mere om at søge indskudslån.

Søg om boligstøtte

Klik på linket og læs mere om at søge om boligstøtte.

Indboforsikring

Dit indbo er ikke omfattet af en kollektiv forsikring. Derfor er det op til dig, om du vil tegne en indboforsikring.

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Handicap og psykiatriafdelingen: Tlf. 27 90 43 40 dagligt mellem kl. 08.00 og 09.00. E-mail handicapogpsykiatri@sonderborg.dk.

Personale

Personalegruppen består af 4 pædagoger og en afdelingsleder. Vi bruger faste vikarer. Det faste personale tilrettelægger, hvordan dagen forløber. Der er personale i hverdagen fra kl. 07-21.30 og i weekenden fra kl. 08-21.30.

Servicepakken

Husleje: Boligforeningen B42 ejer ejendommen og opkræver husleje.
Kost: 1.800 kr. pr. måned til fælles kost.

Årligt vurderes det om prisen skal reguleres i forhold til prisfremskrivningen. I beløbet indgår udgifter til rengøring af fælles lejlighed, vaskepulver, vinduespudsning og indkøb af  f.eks. service til fælleslejligheden.

Det pædagogiske arbejde på Botilbud Damgade

Med udgangspunkt i et menneskesyn, hvor borgeren er i centrum og har ret til at bestemme over eget liv og gennem vores etiske overvejelsen af praksissituationer og pædagogiske grundholdninger vil vi skabe udvikling. Dette betyder, at vi tager hensyn til den enkelte og dennes livssituation. Med udgangspunkt i § 141-planen udarbejdes der en pædagogisk handleplan der afspejler den enkelte borgers behov for støtte og vejledning.

Gennem netop denne støtte og vejledning arbejder vi for at skabe grundlag for beslutninger, der er med til at skabe livskvalitet for den enkelte.

 • Vi gør brug af boardmaker, som er et visuelt redskab. Vi har boardmaker i fællesområdet (opgang, køkken og stue). I de enkelte lejligheder er der boardmakertavler, der specifikt er målrettet den individuelle beboer. Nogle beboere gør brug af billeder, og andre bruger skrift.
 • Som hjælp til for eksempel madlavning kan der ligge en opskrift med boardmaker som støtte til beboeren.
 • Vi giver forudsigelighed i hverdagen og gør brug af struktur og genkendelighed.
 • Vores miljø er overskueligt, afdæmpet og lyst.
 • Vi bruger kort bydeform som et sprogligt redskab.
 • Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboers færdigheder og giver støtte og vejledning til at beholde/opnå en større selvstændighed.
 • Vi gør brug af KAT - kassen (Kognitiv Affektiv Træning) som et redskab til at få beboeren til at give udtryk for deres egne følelser.

Bruger- og pårørenderåd

Borgerne på botilbud Damgade har på et beboermøde truffet beslutning om, at de gerne vil have et brugerråd. Der afholdes fire årlige brugerrådsmøder med to borgerrepræsentanter, afdelingsleder og én personalerepræsentant. Drøftelser og beslutninger formidler vi til øvrige borgere via beboermøde og ved referat fra møderne.

Pårørende

Netværk er vigtigt for ethvert menneske. Bor du i et botilbud er det særlig vigtigt at få støtte og vejledning i at fastholde, det netværk du har. Vi værner om det gode samarbejde med de pårørende på den måde at netværket bibeholdes og i bedste fald styrkes. Vi ønsker at møde de pårørende med nøjagtig samme respekt, som vi møder borgeren. Kun gennem åbenhed, tillid og interesse kan vi skabe et samarbejde til gavn for borgerne på Damgade.

Aktiviteter for beboerne

Udgangspunktet for aktiviteter på Damgade, drøfter vi til beboermøde, som vi holder en gang pr. måned. Her er det muligt for beboere at fremlægge forslag omkring aktiviteter, hvorefter personalet arbejder videre med tilrettelæggelse af en given aktivitet. Aktiviteter kan være: ture ud af huset, gåture, skovture, restaurantbesøg, biograf mm.

Tilsyn

Her kan du læse tilsynene for Botilbud Damgade 3.