logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Botilbud Langesøgården

Botilbud Langesøgården er beliggende i Langesø på Nordals tæt ved Nordborg by med indkøbsmuligheder, foreningsliv, biograf, restauranter og sportsfaciliteter.
Opdateret 11.06.2020

Målgruppe

Langesøgården er et botilbud oprettet med 8 boliger efter Servicelovens § 107 og 4 lejligheder efter Almenboliglovens § 105.

Tilbuddet er til borgere med en udviklingshæmning eller sent udviklede borgere med psykiatriske overbygninger, opmærksomhedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og/eller sociale belastninger.

Det pædagogiske arbejde

Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang. Det vil sige, det er borgernes ønsker og drømme, vi tager udgangspunkt i. Dit liv, dine muligheder, vores fælles ansvar. Ud fra dine drømme om dit liv arbejder vi med træning, læring og udvikling, så du kan mestre dit eget liv. Ønsker du eksempelvis at komme ud og bo i egen lejlighed, tilbyder vi træning og læring i daglige færdigheder:

  • hjælp til at forstå din økonomi
  • forståelse for netværkspleje og integratino i samfundet
  • vi understøtter dig i arbejdet med at finde meningsfyldt beskæftigelse via jobcenter eller andet

Kort sagt strukturering af din dagligdag, så du får overskud til læring og mestring af alt det, der skal til, for at din drøm kan gå i opfyldelse og blive en succes.

Foto af: Langesøgården

Stemningsbillede

Faciliteter på Langesøgården

Huset har otte § 107-boliger og fire § 105-lejligheder. Alle har en lille terrasse.

Der er fællesarealer i form af en fællesstue med TV, kreativitet og skærmet hygge/afslapningskrog med massagestol og afslapningsmusik.

Derudover har vi en gårdhave, en gymnastiksal og et undervisningsrum/mødelokale. Vi har en fællesbus til ture (brugerbetaling).

Husdyr er ikke tilladt.

Foto af: Hyggekrog med massagestol

Servicepakken

Der er ikke nogen egentlig servicepakke ud over 75 kr. til rengøringsartikler. Derudover betaler borgerne til en aktivitetskasse 200 kr. Borgerne lærer enten at lave mad, laver mad i egen bolig eller har en madordning. Der er fælles vaskekælder med tørretumbler og tørresnore.

Pårørende

Netværk er vigtigt for ethvert menneske. Bor du på Langesøgården, vægter vi samarbejde med pårørende og netværksarbejde meget højt. Vi ønsker at møde pårørende og netværk med samme respekt som borgeren. Kun gennem åbenhed og tillid kan vi skabe et godt samarbejde og nyde godt af den viden og de ressourcer, borgernes netværk har. Vi værner om det gode samarbejde med de pårørende, så netværket bibeholdes og i bedste fald styrkes. 

Personalet

Personalegruppen består af flest pædagoger, omsorgs- og pædagogmedhjælpere og en afdelingsleder. Vi tilstræber at bruge faste vikarer. Det faste personale tilrettelægger, hvordan dagen forløber. Der er personale til stede hele døgnet.Der er vågen nattevagt.

Du kan læse medarbejdergrundlaget her.

Mål og værdier

Vil du vide noget om mål og værdier på Langesøgården, så læs her.

 

Tilsyn

Her kan du læse tilsynene for Botilbud Langesøgården.