logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Botilbud Løvkær

Velkommen til botilbud Løvkær - et botilbud med enkeltmands-foranstaltninger. Botilbud Løvkær ligger 3 km fra Sønderborg. I naturskønt og fredeligt landområde.
Opdateret 27.04.2021

Stemnigsbillede

 

Botilbud Løvkær består af en hovedbygning med 2 fløje, samt personale faciliteter. Bygningerne ejer Sønderborg Kommune.I hver fløj er der 4 lejligheder på ca. 70 m2. Lejlighederne indeholder et toilet og to værelser, hvor det ene har et lille tekøkken. Alle lejligheder har egen indgang fra egen forhave med terrasse og læhegn, så borgeren har mulighed for at nyde udelivet uforstyrret. I midten af hver længe er der et fælleskøkken, hvor der er mulighed for at være med i madlavningen.

Stemningsbillede

Adskilt fra de øvrige boliger er der etableret en selvstændig lejlighed. Denne bolig kan bl.a. anvendes til domsfældte udviklingshæmmede. 

Løvkær har et 9100 m2 udendørsareal på matriklen, hvor der etableres dagtilbud målrettet den enkelte borger. Der tages her udgangspunkt i borgernes ønsker, funktions- og mestringsevne samt interesse. 

Dam

Botilbud Løvkær er oprettet efter Almenboliglovens § 105 stk. 2  og 1 lejlighed efter Servicelovens § 108.

I Løvkær tager vi udgangspunkt i den neuropædagogiske tilgang.

Under dette har vi væsentlig fokus på borgerens livshistorie. Hvor det er muligt, bliver den udarbejdet i samarbejde med borgeren, da det er borgerens liv, og borgeren er "herre i eget hus".

Da borgerne på Løvkær ofte har udfordringer i henhold til uhensigtsmæssig adfærd, arbejder vi med low arousal tilgang med henblik på, at borgeren skal komme i flow.

Den socialpædagogiske indsats kan bestå af:

 • træning og vejledning i konflikthåndtering
 • vejledning og træning i forhold til samfundsnormer og gode vaner
 • vejledning og træning i strategier til at undgå recidive handlinger
 • træning og vejledning i at nedtone uhensigtsmæssig adfærd
 • støtte til at indgå i sociale relationer
 • kompensation for den nedsatte funktionsevne gennem støtte til at begå sig i samfundet, til at undgå recidive handlinger samt til at nedtone uhensigtsmæssig adfærd.

De pædagogiske redskaber der bliver brugt er:

 • social story
 • boardmaker
 • skrevne ugeplaner
 • Marte Meo (ikke endnu, men det kommer)

Vi arbejder med velfærdsteknologi, hvor det giver mening for den enkelte borger.

Det kan være teknologi, der:

 • kan være med til at strukturere og give overblik over egen hverdag
 • styrker/vedligeholder den kognitive funktion
 • giver mulighed for fysisk udfoldelse/bevægelse
 • gør hver enkelt så selvhjulpen som mulig

Personale

Personalegruppen består af en blanding af pædagoger, pædagogiske assistenter og omsorgs- og pædagogmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter og en afdelingsleder. Vi bruger faste vikarer. Det faste personale tilrettelægger, hvordan dagen forløber. Der er døgnvagt alle ugens dage med 2 vågne nattevagter. 

Servicepakken

Husleje: Sønderborg Kommune ejer ejendommen, derfor opkræver Sønderborg Kommunes boligadministration huslejen, som er individuel mellem 6.000 – 8.000 kr. afhængig af størrelsen på lejligheden.

Indskud: 25.000 kr.

Kost: 3.667,00 kr. inklusiv vask, rengøringsmidler og andel i befordring. Årligt vurderes det om prisen skal reguleres i forhold til prisfremskrivning.

Aktivitets- og samværstilbud på Løvkær

Løvkær tilbyder individuelt tilpassede aktiviteter.

Der er fokus på aktiviteter af meget fleksibel art, idet målgruppens evne og lyst til daglig aktivitet afhænger af deres motivation.

 • Små individuelle værksteder med mulighed for brug af lette motoriserede maskiner
 • Mooncar-bane, løberute, motion og bevægelse
 • Havearbejde, kreativt arbejde
 • Mindre husdyrhold - kanin, kat, høns og ged
 • Deltagelse i mindre anlægsprojekter fx gangsti, løberute, kaninbure mm.

Stemningsbillede

Tilsyn

Her kan du læse tilsynene for Botilbud Løvkær.

Vil du søge en bolig i botilbud Løvkær, skal du visiteres af myndighedsafdelingen for handicap- og psykiatri. Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningsskemaet, som du finder under selvbetjeningsløsningerne. Det udfyldte ansøgningsskema sender du til post@sonderborg.dk.

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Myndighedsafdelingen handicap- og psykiatriafdelingen: tlf.: 27 90 43 40 dagligt mellem kl. 8.00 og kl. 9.00 eller sende en e-mail til handicapogpsykiatri@sonderborg.dk.

Flytter du i en lejebolig, kan du søge om indskudslån og boligstøtte.

Søg om indskudslån

Klik her og læs mere om at søge indskudslån

Søg om boligstøtte

Klik her og læs mere om at søge om boligstøtte

Indboforsikring

Dit indbo er ikke omfattet af en kollektiv forsikring. Derfor er det op til dig, om du vil tegne en indboforsikring.