logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Brorsonsvej 1 og 1a, Sønderborg

Sønderborg Kommune udbyder to ikoniske bygninger med en central beliggenhed i Sønderborg - Brorsonsvej 1 og 1a, tidligere Kunstskole og Misbrugscenter.
Opdateret 25.06.2020

Dronebillede af brorsonsvej 1 og 1a

Sønderborg Kommune udbyder nu to af byens mest ikoniske bygninger –  midt i hjertet af Sønderborg. Den tidligere landrådsbolig og kredshus har i en årrække fungeret som misbrugscenter og kunstskole og her mærkes historiens vingesus. Ejendommene er beliggende på hhv. Brorsonsvej 1 og 1a, 6400 Sønderborg.

2 ikoniske bygninger med en spændende historie

Brorsonsvej 1 – Misbrugscenteret blev efter den tyske kommunalreform opført i 1878 som et fælles kredshus og landrådsbolig i det dengang nye kvarter på Løkken. Bygningen var det første kredshus i Sønderjylland der blev opført, senere kom yderlegere 3 kredshuse til rundt i regionen. Bygningen blev opført i nygotisk stil hvilket bygningens spidsbuede vinduer, høje gavle og mange murværksblændinger på fineste vis understreger.

Brorsonsvej 1a - Da pladsen blev for trang blev Brorsonsvej 1a opført i 1913 som landrådsbolig. Bygningen er opført i den tyske hjemstavnsstil, den almen-tyske nybarok og nyklassicisme, der er rig på karnapper og verandaer, den er opført med pudset murværk og store opsprossede vinduer, samt en frontkvist med svungne forme, der understreger den flotte nybarokke stil.

I dag står bygningerne med et originalt udtryk og en autencitet, der giver en høj grad af historisk fortællerværdi, der gør bygningerne til noget ganske særligt.

2 bygninger med mange muligheder

For at bevare bygningernes udvendige udtryk udarbejder Sønderborg Kommune en bevarende lokalplan for bygningerne i forbindelse med salget som forventes at indeholde bestemmelse om at den ydre istandsættelse skal ske med samme udformningsprincipper og materialevalg, som bygningerne oprindeligt blev opført med, for at bevare bygningernes ydre i den oprindelige udformning.

Indvendigt rummer bygningerne mange muligheder. Her kunne fx etableres store herskabslejligheder eller lækre kontorer. Brorsonsvej 1 er renoveret både indvendigt og udvendigt tilbage i 2011. Brorsonsvej 1a fremstår betydelig mere original indvendigt.

Bygningerne udbydes med parkeringsareal beliggende overfor bygningerne, 8 pladser sælges med Brorsonsvej 1 og 6 pladser hører til Brorsonsvej 1a. Der tinglyses en servitut på fortovet, om at offentligheden ikke må forhindres adgang denne vej. Fortovet vil ligeledes fremadrettet vedligeholdes af kommunen.

Data

Mindstepris og areal

Brorsonsvej 1 er af ejendomsmægler vurderet til 5.500.000 kr. Brorsonsvej 1a er af ejendomsmægler vurderet til  4.500.000 kr.

Brorsonsvej 1 (bygning 1 i BBR) sælges med et areal på ca. 1311 m2, bebygget areal er på 283 m2 og har et samlet bygningsareal på 801 m2.

Brorsonvej 1a (bygning 2 i BBR) sælges med et areal på ca. 845 m2, det bebyggede areal er er 364 m2 med et samlet bygningsareal på 728 m2.

Opvarmning: Fjernvarme

Forsyning: Der skal etableres nyt vandforsyningsstik til nr. 1a i forbindelse med salget. Omkostningen afholdes af køber af nr. 1a. For yderligere information kontakt Sønderborg Forsyning.

Besigtigelse: Kan ske efter aftale med Ejendomskontoret ejendomskontoret@sonderborg.dk, tlf. 88 72 40 72.

Dialog: Kommunen står til rådighed for dialog omkring ejendommene, og du er velkommen til at kontakte Ejendomskontoret for at booke et møde på telefon nr. 88 72 40 72 eller mail ejendomskontoret@sonderborg.dk

Spørgsmål: Har du spørgsmål til budprocessen er du velkommen til at kontakte Ejendomskontoret på 88 72 40 72 eller mail ejendomskontoret@sonderborg.dk

Forurening og Jordbundsforhold

Matriklen er omfattet af områdeklassificering. Interesserede er velkomne til at foretage ønskede jordbundsundersøgelser for egen regning og efter forudgående aftale med Ejendomskontoret. Der henvises til Jordforureningsattest under dokumenter.

Skat

Ejendommen er vurderet samlet, og vi gør opmærksom på, at Sønderborg Kommune ikke er ansvarlig for fremtidige ejendomsvurdering og deraf afledte skatter.

Udbud

Ejendommen er i udbud fra den 25. juni 2020 til den 15. september 2020 kl. 12.00. Du kan indsende bud i denne periode. Udbuddet er tilrettelagt efter bekendtgørelse om offentligt udbud af salg af kommunale ejendomme af 24.6.2011.

Bud indsendes på mailadressen: brorsonsvej@sonderborg.dk

Kriterier

Ejendommene sælges enkeltvis til højestbydende. Sønderborg Kommune forholder sig ret til at forkaste alle indkomne bud. Bud behandles på Økonomiudvalgsmødet den 21. oktober 2020.

Udbud- og salgsvilkår

  • Bud afgives ved at indsende købstilbud (ligger under dokumenter) på e-mailadressen brorsonsvej@sonderborg.dk. Husk at udfylde overtagelsesdatoen og nødvendig data om virksomheden, der byder samt forslag til fordeling af købesum side 9 i Købsaftalen.
  • Bud skal vedhæftes tegningsudskrift fra cvr-registeret, der er maksimalt 1 måned gammel på underskriftstidspunktet.
  • Bud skal være Sønderborg Kommune i hænde senest den 15. september 2020 kl. 12.00. Bud afgivet på andre måder accepteres ikke.
  • Vær opmærksom på, at modkrav eller vilkår for budgivers side, vil gøre buddet ugyldigt.
  • Ved indsendelse af bud modtages en automail fra Sønderborg Kommune
  • Endelig stillingtagen til vindende bud vil først blive meddelt efter Økonomiudvalgsmøde den 21. oktober 2020.
  • Kommunen har ret til frit at vælge blandt de indkomne tilbud herunder at forkaste dem alle. Salget er betinget af Økonomiudvalget og evt. Byrådets endelige godkendelse.
  • Såfremt der i budperioden fremkommer oplysninger, der har betydning for udbuddet, offentliggøres de her på hjemmesiden.
  • Der er søgt dispensation til at fastlægge skel imellem de 2 bygninger i sokkelhøjde på mindre en 2,5 meter.
  • Salget sker med fuld ansvarsfraskrivelse for sælger og som erhvervssalg.

Se grunden på kort

 

Billeder og video af Brorsonsvej

Se billeder og video fra Brorsonsvej 1 og 1a hhv. Misbrugscentret og Kunstskolen udvendig og indvendig.

Ændringer til udbud

Tilføjet dato Ændring
   

LER-dokumenter