logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Her finder du information om, samt gængse spørgsmål og svar, til BBR.
Opdateret 05.08.2021

BBR er et landsdækkende register, der indeholder data om grunde samt bygnings- og boligforhold på alle ejendomme i Danmark. BBR ajourføres af kommunerne på baggrund af byggesager og de ændringer, som ejendommens ejer oplyser. Læs mere om BBR på www.bbr.dk.

Din pligt som ejer

Det er vigtigt, at registreringen er korrekt, da BBR-data benyttes til flere formål, bl.a. ved forsikringsselskabernes prisudregning, ejendomsvurdering, beregning af boligsikring og fjernvarme. Derfor skal BBR afspejle de faktiske forhold på din ejendom.

Det er din pligt som ejer, at sørge for, at ejendommens registrering i BBR er korrekt.

Hvis du som ejer ikke indberetter de rigtige oplysninger, kan det medføre en bødestraf.

Din BBR

Du kan se hvilke oplysninger, der er registreret på din ejendom på www.ois.dk.

Hvis du her rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, så kan du rette dem i selvbetjeningsløsningen Ret BBR.

Du kan også notere ønskede ændringer på en udskrift af BBR-meddelelsen, ved at sende os en mail på bbr@sonderborg.dk eller pr. post til adressen i kontaktboksen.

Ønsker du at indsende dokumentation for de ønskede ændringer som fx tegningsmateriale, kan du sende en mail til os og vedhæfte dokumentationen. Dette skal sendes til bbr@sonderborg.dk med angivelse af adresse og postnummer samt ønskede ændringer. Når rettelserne er foretaget, sender vi en ny BBR-meddelelse til ejeren/ejerne af ejendommen.

Du skal være opmærksom på, at ændringer til din BBR kan kræve tilladelse efter anden lovgivning, fx byggetilladelse eller dispensation fra lokalplan. Du kan selv undersøge på et kort, hvad der er gældende for din ejendom.

Vær opmærksom på, at der også kan være servitutter og hæftelser gældende for din ejendom. Dette kan du tjekke på www.tinglysning.dk.

Har du spørgsmål til din BBR eller brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte vores BBR-medarbejdere på bbr@sonderborg.dk.

Datakontrol

Vi udfører løbende systematisk kontrol af data i BBR.