logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Det pædagogiske arbejde på Botilbud Damgade

Gennem støtte og vejledning arbejder vi for, at skabe grundlag for beslutninger, der er med til at skabe livskvalitet for den enkelte.
Opdateret 20.05.2019

Selvbetjening

Botilbud til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Vil du søge om ophold i et midlertidigt eller et længevarende botilbud, skal du visiteres af handicap- og psykiatriafdelingen. 

Du kan... Læs mere

Med udgangspunkt i et menneskesyn, hvor borgeren er i centrum og ret til at bestemme over eget liv og gennem vores etiske overvejelser af praksissituationer og pædagogiske grundholdninger vil vi skabe udvikling. Dette betyder at vi tager hensyn til den enkelte og dennes livssituation. Med udgangspunkt i § 141-planen udarbejdes der en pædagogisk handleplan, der afspejler den enkelte borgers behov for støtte og vejledning.

Gennem netop denne støtte og vejledning arbejder vi for, at skabe grundlag for beslutninger der er med til at skabe livskvalitet for den enkelte.

  • Vi gør brug af boardmaker, som er et visuelt redskab. Vi har boardmaker i fællesområdet (opgang, køkken og stue). I de enkelte lejligheder er der boardmakertavler, der specifikt er målrettet den individuelle beboer. Nogle beboere gør brug af billeder, og andre bruger skrift.
  • Som hjælp til for eksempel madlavning, kan der ligge en opskrift med boardmaker som støtte til beboeren.
  • Vi giver forudsigelighed i hverdagen og gør brug af struktur og genkendelighed.
  • Vores miljø er overskueligt, afdæmpet og lyst.
  • Vi bruger kort bydeform som et sprogligt redskab.
  • Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboers færdigheder og giver støtte og vejledning til at beholde/opnå en større selvstændighed.
  • Vi gør brug af KAT – kassen (Kognitiv Affektiv Træning) som et redskab til at få beboeren til at give udtryk for deres egne følelser.

Stemningsbillede