logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Det pædagogiske arbejde på botilbud Højbo

Vi skaber udvikling gennem vores etiske overvejelser, praksissituationer og pædagogiske holdninger.
Opdateret 13.05.2019

Selvbetjening

Aktivitets- og samværstilbud

Du kan få tilbud om aktivitets- og samværstilbud, hvis din funktionsevne er betydelig nedsat eller du har særlige sociale problemer. Tilbuddet... Læs mere

Med udgangspunkt i menneskesynet, hvor borgeren er i centrum og har ret til selv at bestemme over eget liv, skaber vi udvikling gennem vore etiske overvejelser, praksissituationer og pædagogiske holdninger.

Det betyder, at vi tager hensyn til den enkelte og dennes livssituation. Med udgangspunkt i § 141-planen udarbejdes der en pædagogisk handleplan, som afspejler den enkelte borgers behov for støtte og vejledning.

Gennem netop denne støtte og vejledning arbejder vi for at skabe grundlag for beslutninger, der er med til at skabe livskvalitet for den enkelte.

Vi tilrettelægger dagligdagen så den enkelte trives bedst muligt. Etikken er vigtig på den måde, at respekten for borgeren kommer i første række.