logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Det pædagogiske arbejde på Flintholm

Her kan du læse om den pædagogiske tilgang vi har på Flintholm.
Opdateret 25.04.2018

Med udgangspunkt i den enkelte beboers evner, historie, ønsker og lovmæssige ret til selvbestemmelse, tilrettelægges et individuelt tilbud, der understøtter borgerens ønsker og muligheder for udvikling og trivsel.

Med udgangspunkt i Lov om Social Service og en funktionsudredning, som er udarbejdet af Sønderborg Kommunes myndighedsafdeling, udarbejder vi pædagogiske indsatsplaner. Handleplanerne beskriver de pædagogiske mål, der skal arbejdes med for at støtte den enkelte borger i forhold til ovenstående.

Her finder du et overblik over nogle væsentlige elementer i det pædagogiske arbejde:

  • Vi skaber forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen, således at beboerne kan være trygge i den struktur det giver.
  • Vi hjælper borgerne med at indgå i sociale relationer både på og udenfor Flintholm.
  • Kommunikation er afgørende for et godt samvær og samspil. Personalet er derfor opmærksomme på lyde, tegn og borgerens gestikuleren. Borgernes kommunikation understøttes af "Tegn Til Tale" og andre former for totalkommunikation.
  • Vi gør brug af visuelle kommunikationsredskaber. I mange af lejlighederne er der boardmakertavler, der specifikt er målrettet den enkelte borger. Nogle beboere gør brug af billeder, og andre gør brug af skrift.
  • Vi bruger kort bydeform som et sprogligt redskab.
  • Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboers færdigheder og giver støtte og vejledning til at beholde/opnå en større selvstændighed. 
  • Hverdagsrehabilitering betyder, at borgerne skal være aktivt deltagende i egen hverdag, i det omfang de magter dette.
  • Neuropædagogisk tilgang.

Der er på Flintholm meget fokus på personalets faglige kvalifikationer og derfor prioriteres efter- og videreuddannelse højt.