logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Det pædagogiske arbejde på Løvkær

I Løvkær tager vi udgangspunkt i den neuropædagogiske tilgang
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Botilbud til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Vil du søge om ophold i et midlertidigt eller et længevarende botilbud, skal du visiteres af handicap- og psykiatriafdelingen. 

Du kan... Læs mere

Under dette har vi væsentlig fokus på borgerens livshistorie. Hvor dette er muligt, bliver den udarbejdet i samarbejde med borgeren, da det er deres liv og de er ”herre i eget hus”. 

Da borgerne på Løvkær ofte har udfordringer i henhold til uhensigtsmæssig adfærd, arbejder vi med low arousal tilgang med henblik på, at borgeren skal komme i flow.

Den socialpædagogiske indsats kan bestå af:

 • træning og vejledning i konflikthåndtering
 • guidning og træning i forhold til samfundsnormer og gode vaner
 • guidning og træning i strategier til at undgå recidive handlinger
 • træning og vejledning i at nedtone uhensigtsmæssig adfærd
 • støtte til at indgå i sociale relationer
 • kompensation for den nedsatte funktionsevne gennem støtte til at begå sig i samfundet, til at undgå recidive handlinger samt til at nedtone uhensigtsmæssig adfærd.

De pædagogiske redskaber der bliver brugt er:

 • social story
 • boardmaker
 • skrevne ugeplaner
 • Marte Meo (ikke endnu, men det kommer)

Vi arbejder med velfærdsteknologi, hvor det giver mening for den enkelte borger. 

Det kan være teknologi, der:

 • kan være med til at strukturere og give overblik over egen hverdag
 • styrker/vedligeholder den kognitive funktion
 • giver mulighed for fysisk udfoldelse/bevægelse
 • gør hver enkelt så selvhjulpen som mulig

Dam