logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hjælp og støtte

Hånd der holder en blomst

Demens

Kompetencecenter for Demens varetager rådgivning og undervisning til borgere med demens eller pårørende til en borger med demens.

To ældre mennesker der spiser sammen

Aflastningsophold og afløsning i eget hjem

Har du brug for et midlertidigt aflastnings- eller korttidsophold udenfor hjemmet, har du mulighed for at søge om det. Du kan også søge om afløsning i hjemmet.

hjerneskade

Hjerneskadekoordination

Hjerneskadekoordinatoren kan rådgive og vejlede personer, der har pådraget sig en hjerneskade.

Mand i kørestol med krykke

Hjælpemidler og boligindretning

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med en varigt nedsat funktionsevne, kan du få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.Kommunikationshjælpemidler

Som borger i Sønderborg Kommune kan du få hjælp til problemer med høre, se og tale fra Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK).

Dansk bøf med kartofler og brun sovs

Madservice, betalt vareudbringning og fritvalgsbevis

Hvis du ikke selv kan lave mad eller handle dagligvarer, er madservice eller betalt vareudbringning en mulighed.

Sygeplejerske giver patient et glas vand

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Hvis din nære slægtning eller ven med et handicap eller en alvorlig sygdom har behov for pasning i eget hjem, kan du søge kommunen om pasningsorlov i op til seks måneder.

Hånd med drop i hospitaltøj

Terminalordning, plejevederlag m.m.

Hvis du er uhelbredeligt syg, døende eller pårørende til en syg, kan du læse mere om terminalordningen, lindrende pleje og tilskud til medicin.

Hånd på rat i bil

Transport til læge og speciallæge

Her finder du regler, foldere og ansøgningsskema for lægekørsel.

Postbud stikker post i postkassen

Søg om post til døren

Du kan få din post bragt til døren, hvis du ikke selv kan hente den i en brevkasse ved skel eller i et brevkasseanlæg.

Stemningsbillede

Aktivitetscentre og daghjem for ældre

Hvis du har brug for adspredelse i din hverdag, kan du frit benytte kommunens aktivitetscentre. Hvis du har brug for hjælp og støtte, kan du også søge plads på et daghjem.

kvinde på gynge

Tilbud om frivillig social og sundhedsfremmende indsats for ældre og handicappede i eget hjem

Her kan du læse mere om foreningernes tilbud om frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde for personer i eget hjem.