logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hjælp i hverdagen

Borger i eget hjem

Forebyggende hjemmebesøg

Her kan du finde svar på, hvad et forebyggende hjemmebesøg er.

To ældre mennesker der spiser sammen

Aflastningsophold og afløsning i eget hjem

Har du brug for et midlertidigt aflastnings- eller korttidsophold udenfor hjemmet, har du mulighed for at søge om det. Du kan også søge om afløsning i hjemmet.

borgerstyret personlig assistance

Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning)

Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, giver dig mulighed for selv at ansætte personer til at give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

hjemmesygeplejeserke og patient

Sygeplejen (hjemmesygeplejen)

Sygepleje kan ydes døgnet rundt til dig, hvis du er ramt af sygdom eller svækket. Sygeplejen udføres som udgangspunkt i en borgerklinik alternativt i dit eget hjem.

Mand i kørestol med krykke

Hjælpemidler og boligindretning

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med en varigt nedsat funktionsevne, kan du få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.

Hjemmepleje

Hjemmepleje (hjemmehjælp)

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i dit eget hjem, kan du søge om at få personlig og/eller praktisk hjælp fra Sønderborg Kommune.Kommunikation og hjælpemidler

Som borger i Sønderborg Kommune kan du få hjælp til problemer med høre, se og tale fra Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK).

Dansk bøf med kartofler og brun sovs

Madservice

Hvis du ikke selv kan lave mad, er madservice en mulig hjælp.

Sygeplejerske giver patient et glas vand

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Hvis din nære slægtning eller ven med et handicap eller en alvorlig sygdom har behov for pasning i eget hjem, kan du søge kommunen om pasningsorlov i op til seks måneder.

Center for korttidspladser skilt

Center for Korttidspladser (CfK)

Center for Korttidspladser (CfK) er for dig, der har behov for et kort ophold med særlig pleje og omsorg. Det kan fx være efter et sygehusophold, eller hvis du har behov for at komme væk hjemmefra.

Postbud stikker post i postkassen

Søg om post til døren

Du kan få din post bragt til døren, hvis du ikke selv kan hente den i en brevkasse ved skel eller i et brevkasseanlæg.

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne

Har du en varigt nedsat funktionsevne og er mellem 18 og 65 år, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag som følge af dit handicap.

Hånd på rat i bil

Transport til læge og speciallæge

Her finder du regler, foldere og ansøgningsskema for lægekørsel.

Velfærdsteknologi logo

Velfærdsteknologi - Hverdagsteknologi og hjælpemidler

Velfærdsteknologier og hjælpemidler kan måske hjælpe dig med at løse hverdagens gøremål og opgaver, hvis du har svært ved det selv.

kvinde på gynge

Tilbud om frivillig social og sundhedsfremmende indsats for ældre og handicappede i eget hjem

Her kan du læse mere om foreningernes tilbud om frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde for personer i eget hjem.