logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hjælp i hverdagen

Stemningsbillede

Visitation

Her kan du læse om, hvordan du søger om fx. personlig og praktisk hjælp, daghjem, korttidsplads, aflastning, nødkald, madservice, ældrebolig og plejebolig.

Hjemmepleje

Hjemmepleje

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge hjemmehjælp. Her kan du læse hvordan.

Hjemmesygepleje

Hjemmesygepleje

Hjemmesygepleje kan ydes til alle borgere døgnet rundt. Sygeplejen udføres i en borgerklinik eller i dit eget hjem.

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne

Har du en varigt nedsat funktionsevne og er mellem 18 og 65 år, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag som følge af dit handicap.

Forglemmigej-blomst i hænder

Demens - tips og tricks

Gode tips, tricks og hjælpemidler kan give tryghed og lette hverdagen for både den borger, der har en demenssygdom og de pårørende.

Logo for velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi kan understøtte borgernes ønske om at klare sig længst muligt i eget hjem.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.