logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Natur, miljø og klima

Skorsten der udleder meget røg

Støj-, røggener og forurening

Læs mere om hvilke retningslinjer og krav der er til virksomheder i forhold til støj, røg og forurening samt hvordan du klager over støj, røg eller lugt.

Pony på en mark

Hobbybrug og dyrehold

Find ud af om du har et hobbybrug eller et erhvervsmæssigt dyrehold, og hvad det indebærer, hvis du fx har hest, høns, ko, kalv, hund, fjerkræ, ænder, kalkun, gæs, får eller geder.

Skovvej

Skovrejsning

Her kan du anmelde og søge om tilskud til privat skovrejsning.

To skalleslugere

Beskyttet natur og dyrearter

Læs om beskyttede dyrearter og natur i Sønderborg Kommune.

Kæde med adgang forbudt

Alle har ret til at færdes i naturen

Som udgangspunkt har alle ret til at færdes i naturen og landskabet, uanset hvem der ejer arealet. Denne ret er sikret i Naturbeskyttelsesloven.

Park i Sønderborg Kommune

Vedligeholdelse af grønne arealer og træer

Læs hvor og hvor meget vi vedligeholder de forskellige grønne arealer i Sønderborg Kommune.

Kyst ved Sønderskov, Gendarmstien

Kystbeskyttelse

Skal du etablere, genoprette, renovere eller vedligeholde kystbeskyttelse? Sådan søger du tilladelse.

Foto af tændt vandhane

Vand

Her kan du blandt andet læse om kontrol med drikkevand, badevand, vandløb, grundvandsbeskyttelse, enkeltindvindere, sløjfning af boringer og brønde samt broer og vandscootersejlads.

statue og flere huse under vand

Klimaportal (ny side)

Læs mere om Sønderborg Kommunes klimaindsats samt se oversvømmelseskort og indsatsområder.

Rotte

Skadedyr

Læs mere om bekæmpelse af måger, råger, vildkatte, mår, mårhunde og andre skadedyr.