logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Natur, miljø og klima

Foto af mælkebøtter i græsplæne

Miljø

Hvis du vil sprøjte mod ukrudt i haven eller bliver belastet at røg- og støjgener, så læs mere her.

Foto af å i landskabet

Natur og landskab

Find information om beskyttet natur, skove og træer, beskyttelseslinjer, parker og grønne områder og landskabet.

Foto af tændt vandhane

Vand

Her kan du blandt andet læse om kontrol med drikkevand, badevand, vandløb, grundvandsbeskyttelse, enkeltindvindere, sløjfning af boringer og brønde samt broer og vandscootersejlads.

statue og flere huse under vand

Klimaportal (ny side)

Læs mere om Sønderborg Kommunes klimaindsats samt se oversvømmelseskort og indsatsområder.

Billede af en rotte

Skadedyr

Find nyttig information om forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr som fx rotter, måger, vildkatte, mår, råger og andre skadedyr.

Forurenet jord

Jordforurening

Jord kan være mere eller mindre forurenet. Find ud af om din grund er forurenet, ansøg om at flytte forurenet jord med videre.

Pony på en mark

Hobbybrug og dyrehold

Find ud af om du har et hobbybrug eller et erhvervsmæssigt dyrehold og hvad det indebærer.