logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Natur og landskab

Træer på villavej

Fældning og beskæring af træer

Læs mere om retningslinjerne for fældning og beskæring af træer i Sønderborg Kommune.

To skalleslugere

Beskyttet natur og invasive arter

Læs om beskyttede dyrearter og invasive plantearter i Sønderborg Kommune, vores truede fugleart Stor Skallesluger, naturbeskyttelsesloven med videre.

Naturbillede fra Vemmingbund

Bygge- og beskyttelseslinjer

Her kan du læse, hvordan vi sikrer, at der ikke bliver bygget omkring kyster, søer, åer, fortidsminder, skove og kirker.

Kyst ved Sønderskov, Gendarmstien

Kystbeskyttelse

Skal du etablere, genoprette, renovere eller vedligeholde kystbeskyttelse? Sådan søger du tilladelse.

Park i Sønderborg Kommune

Vedligeholdelse af grønne arealer

Læs hvor og hvor meget vi vedligeholder de forskellige grønne arealer i Sønderborg Kommune.

Skovvej

Skovrejsning

Her kan du anmelde og søge om tilskud til privat skovrejsning.

Kæde med adgang forbudt

Alle har ret til at færdes i naturen

Som udgangspunkt har alle ret til at færdes i naturen og landskabet, uanset hvem der ejer arealet. Denne ret er sikret i Naturbeskyttelsesloven.

Ederfuglen

LIFE-projekt - ederfuglen

Sønderborg Kommune deltager i projektet Better BirdLIFE, som har til formål at forbedre levevilkårene for kystfugle i den vestlige del af Østersøen. I vores område fokuserer vi på ederfuglen.

Kær Vestermark

Kær Vestermark

Læs mere om naturplejeplanen for Kær Vestermark, som angiver hvordan området skal plejes.

Dybbøl fra Gratelund

Landskabsanalyse

Landskabet har stor værdi for kommunen og skal bruges nuanceret, målrettet og smart.