logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Skoler, SFO og klubIndskrivning i skole og SFO

Det år dit barn fylder 6 år skal barnet skrives op til skole. Skoleindskrivning foregår altid i januar måned. Tilmelding til SFO og SFO-klub er åben hele året.

Fot af børn i skoleklasse

Skole, SFO og klub - oversigt

Se liste over alle folkeskoler, SFO og Klub.Ferieplan for skolerne

Ferieplaner og lukkedage for skolerne

Foto af lærer med to børn

Modersmålsundervisning

Læs her om tilbud om modersmålsundervisning i skoleåret 2020/2021

Foto af børn fra Sønderskov Skolen

Politikker og retningslinjer i folkeskolen

Her finder du folkeskolens kvalitetsrapport, styrelsesvedtægt, politik og plan, som lægges til grund for arbejdet i folkeskolen

Foto af dreng

Friskoler og Privatskoler

Kontaktoplysninger til området friskoler og privatskoler.VidensBy Sønderborg

En strategi for arbejdet med udvikling og læring for alle børnKørsel af syge elever

Befordring af syge og invaliderede elever til folkeskoler og ungdomsuddannelser.

særlige skoletilbud

Skoletilbud til børn med særlige behov

Her er en oversigt over skoletilbud til børn med særlige behov. Tilbuddene findes i form af specialklasser og specialskole.