logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Støtte og omsorg

Aflastning - og korttidsophold

Afløsning i hjemmet og korttidsplads

Har du brug for et midlertidigt aflastnings- eller korttidsophold udenfor hjemmet, har du mulighed for at søge om det. Du kan også søge om afløsning i hjemmet.

borgerstyret personlig assistance

Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning)

Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, giver dig mulighed for selv at ansætte personer til at gi' dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

Børn og Unge Teamet Handicap

Børn og unge med handicap

Læs om hjælp og støtte til børn og unge med handicap samt deres familier

Ledsagelse

Ledsagerordning for unge og voksne

Formålet med ledsagerordningen er at øge handicappede menneskers selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

Drageflyvning

Hjerneskadekoordinator

Hjerneskadekoordinatoren kan rådgive og vejlede personer, der har pådraget sig en hjerneskade.

Pasningsorlov

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Har du tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du blive ansat af kommunen i op til seks måneder til at passe en nærtstående med handicap eller en alvorlig sygdom.

Støtte i eget hjem

Socialpædagogisk støtte

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og brug for hjælp, støtte eller omsorg i din hverdag, kan du søge om socialpædagogisk støtte.

Kvindekrisecenter

Sønderborg Kvinde- & krisecenter

Er du voldsramt kvinde - uanset tro, nationalitet og indtjening, og er du i akut krise, har du mulighed for at få hjælp på Sønderborg Kvinde- og Krisecenter.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.