logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sundhed og omsorg

Hånd holder lille rødt hjerte

Sundhedsfremme og forebyggelse

Få en sundere livsstil med inspiration til sund madlavning og få hjælp fra vores Sundhedscenter til bl.a. overvægt, angst og depression.

kvinde i kørestol

Handicap

Hvis du eller en nærtstående er ramt af handicap eller sygdom, så kan du få støtte og vejledning hos Sønderborg Kommune.

Foto med fart af ældre kvinde med rollator og mand i kørestol

Hjælp i hverdagen

Her finder du hjælp, hvis du har brug for hjælp i hverdagen til: Hjemmepleje, hjemmesygepleje, madudbringning, demens, eller hvis du ønsker en plejehjemsbolig.

Kvinde

Psykiatri og udsatte

Læs mere om Sønderborg Kommunes tilbud til psykisk sårbare og udsatte borgere fx hjerneskadekoordinatoren, Sønderborg Kvinde- og krisecenter og spiseforstyrrelser.

Foto af rækkehuse i træ i forskellige farver

Boliger

Her finder du oversigter over plejecentre, ældreboliger og handicapegnede boliger samt botilbud.

Kanyle i arm

Misbrug og rusmidler

Læs mere om vores tilbud, hvis du har problemer med alkohol, rusmidler, rygning eller andet.

personer på træningscykler

Træning og rehabilitering

Sønderborg Kommune tilbyder forskellige former for træning, genoptræning og vedligeholdelsestræning hvis du fx har været indlagt på sygehuset eller har nedsat funktionsevne.

Hånd der holder en blomst

Demens

Kompetencecenter for Demens varetager rådgivning og undervisning til borgere med demens eller pårørende til en borger med demens.

Hånd med drop i hospitaltøj

Livets afslutning

Hvis du er uhelbredeligt syg, døende eller pårørende til en syg, kan du læse mere om terminalordningen, lindrende pleje og tilskud til medicin.

Piller

Utilsigtede hændelser (UTH)

Fortæl os, hvis noget går galt, så vi kan lære heraf. Har du været udsat for en utilsigtet hændelse, har det stor betydning, at du rapporterer hændelsen.

Magtanvendelse

Magtanvendelse

Magtanvendelse er et fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten, der kun kan ske med lovhjemmel.

Foto af mapper stående og liggende

Dokumentation

Her finder du dokumentation for tilsyn, utilsigtede hændelser, værgemål, magtanvendelser og kvalitetsstandarder

Gravid mave

Sundhedsplejen

Læs mere om Sundhedsplejen i Sønderborg Kommune og deres mange tilbud.

Foto af: Pige med en tand

Tandplejen

Her kan du finde tandplejen, omsorgstandplejen og tandreguleringshuset i Sønderborg Kommune