logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Det specialiserede socialområde for voksne

Når du som borger får støtte i socialpsykiatrien i Sønderborg Kommune, vil de indsatser du modtager ske ud fra en rehabiliterende tilgang.
Opdateret 18.02.2020

Når der arbejdes rehabiliterende, kan du forvente at blive inddraget i de indsatser, der skal igangsættes – med udgangspunkt i dine behov. Det er dit liv og dine muligheder, så du er med til at formulere mål i samarbejde med det socialpædagogiske personale. Du kan forvente, at der arbejdes i en tidsbegrænset periode med det formål at støtte dig til at opnå dine mål. Der evalueres løbende og derfor kan du også forvente at indsatsens indhold tilpasses løbende. 

Foto af mennesker gående i skov

Sønderborg Kommune ønsker en fælles indsats til dig, så derfor er det tværfaglige samarbejde er afgørende. Ved at bringe de forskellige faglige kompetencer i spil, opnår vi mulighed for at koordinere på tværs af indsatser og forvaltninger og dermed give en bedre støtte til dig.

Social og Senior har følgende grundlæggende antagelse: "Borgeren vil helst klar sig uden hjælp fra andre og er motiveret for at mestre hverdagen."

Ved den rehabiliterende tilgang tager vi udgangspunkt i dine ressourcer og muligheder. Dette gør vi også ud fra den motiverende, sundhedsfremmende, anerkendende og recovery-orienterede tilgang.
Målet med at arbejde ud fra den rehabiliterende tilgang er at:

  • fastholde og/eller styrke dit funktions- og mestringsevne
  • skabe så gode forudsætninger som muligt for, at du kan komme dig
  • kunne tilbyde differentierede indsatser, der tager udgangspunkt i din livssituation og bygger bro til dit hverdagsliv 
  • kunne tilbyde koordinerede, tidsbestemte, målrettede indsatser i Socialpsykiatrien i samarbejde med dig og de tværfaglige samarbejdsparter