logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Familievejlederordning - pædagogisk konsulent

Tilbud om vejledning til familier med børn/unge, der lige har fået konstateret en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Opdateret 25.04.2018

For hvem

Tilbuddet om den særlige familievejledning gælder familier i Sønderborg Kommune, som har et barn/ung mellem 0-18 år, der lige har fået konstateret en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er afgørende, hvornår I er parate til at modtage råd og vejledning, men tilbuddet om vejledning skulle gerne foregå indenfor de første tre måneder, efter kommunen har fået besked om barnets/den unges funktionsnedsættelse.

Af hvem

Tilbuddet hører til i Børn og Unge Teamet, og i Sønderborg Kommune varetages familievejledningen af en pædagogisk konsulent med flere års erfaring og kendskab til kommunen.
Den pædagogiske konsulent har tavshedspligt.
Kaffekopper med talebobler

Hvorfor

Familier med børn/unge, der har fået konstateret et handicap, fortæller, at de i begyndelsen savner hurtig kontakt med de rette medarbejdere i kommunen.
Sønderborg Kommune vil derfor gerne tilbyde jer vejledning i den allerførste tid efter, at det er konstateret, at jeres barn/ung har et handicap.

Tilbuddet gives i henhold til Lov om Social Service §11, stk. 5 og stk. 6.

Hvad omfatter tilbuddet

I får en tidlig og uforpligtende vejledning om, hvilke muligheder og rettigheder I har i Sønderborg Kommune i forhold til jeres barns handicap.
Den pædagogiske konsulent kan også tilbyde jer at formidle kontakt til andre familier, som har et barn med et lignende handicap.
Den pædagogiske konsulent har ikke kompetence til at træffe afgørelse om hjælpen til jer, men vil kunne tilbyde at formidle kontakt og viden om jer til socialforvaltningen.
Dermed er den pædagogiske konsulents rolle i forhold til jer rent vejledende.

Hvor foregår det

Der tilbydes som udgangspunkt et besøg hjemme hos jer for at gøre det så let som muligt for jer, men samtalen kan også finde sted på kommunen.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.