logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Fleksbolig: Helårsbolig uden bopælspligt

Nu kan du købe et hus på landet og bruge det som fritidsbolig uden at være bundet af bopælspligt.

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg & Miljø

Via Byg & Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om... Læs mere

Opdateret 08.08.2019

Kommunen har mulighed for at tillade, at helårsboliger bliver undtaget for krav om bopælspligt.

Et hus på landet til gavn for alle

Huse på landet kan være svære at sælge og står og forfalder. Ved at give husene status som fleksboliger, kan fx børnefamilier i byerne købe og bruge dem som fritidshus. Husene på landet kan få nyt liv til gavn for både ejere og lokalsamfund.

Ikke bundet af bopælspligt

I modsætning til et fritidshus har ejere af en fleksbolig ret til når som helst at flytte permanent ind i huset, hvis de på et tidspunkt får lyst til det.

Ejendommen ændrer ikke status, og skal derfor ikke opfylde nye energiregler, hvis den går fra fritidshus til helårsbolig.

Som ejer af en fleksbolig kan du også anvende huset som fritidshus, mens du sætter det i stand og senere indretter det til helårsbolig. Det kan være en hensigtsmæssig løsning, hvis du senere vil nyde dit otium på landet, men endnu har en karriere, der skal passes.

Hvis du vil vide mere om bopælspligt, er du velkomment til at kontakte Byg og Bolig.

Sådan søger du

Ansøgning om fleksbolig sendes til byg-bolig@sonderborg.dk.

Kommunen kan meddele samtykke, hvis ikke anden lovgivning/lokalplan forhindrer dette.

Tilladelsen følger boligen og registreres i BBR uden statusændring.

Planloven om fritidshuse og fleksboliger

Planlovens mulighed for at til- og ombygge et helårshus uden landzonetilladelse, hvorved husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 500 m2, jf. § 36, stk. 1, gælder ikke fritidshuse og fleksboliger.

Stråtækt landejendom