logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forbrugsgoder

Nogle forbrugsgoder kan fungere som hjælpemidler, såfremt man har et varigt nedsat funktionsniveau.
Opdateret 26.04.2018

Selvbetjening

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Her finder du ansøgningsskemaer til hjælpemidler og tilskud til boligændringer, hjælp til svagsynsoptik og medicinske filterglas,... Læs mere

Du kan søge tilskud til visse forbrugsgoder, hvis du har en varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Forbrugsgoder er produkter, der er fremstillet og forhandles bredt til almindeligt brug i befolkningen.

Kommunen skal yde støtte til forbrugsgodet, hvis det fungerer som et hjælpemiddel for dig, som i væsentlig grad kan afhjælpe en funktionsnedsættelse, lette dagligdagen, eller hvis det er nødvendigt, for at du kan udøve et erhverv. Et forbrugsgode kan blandt andet være et el-køretøj eller en specialtilpasset hvilestol med elektrisk højde- og sædejustering.

Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der er en del af det sædvanligt indbo, fx en almindelig seng, fastnet-telefon, smartphones, GPS eller TV.

Du kan få tilskud, hvis din udgift til forbrugsgodet overstiger 500 kr. Tilskuddet udgør typisk 50 procent af et standardprodukt. Hvis du grundet din funktionsnedsættelse har behov for et forbrugsgode, som er dyrere end et standardprodukt, eller hvor det er nødvendigt med en særlig indretning betaler kommunen de nødvendige merudgifter. Har du selv ønske om et forbrugsgode i en anden udgave, end det kommunen vurderer som nødvendigt, har du mulighed for selv at købe det og betale differencen.

Her kan du læse folderen om el-køretøj.

El-scooter

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.