logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Fripladstilskud til SFO

Betalingen for pasning i SFO kan nedsættes eller bortfalde, hvis din indtægt er under et vist beløb.
Opdateret 08.02.2019

Selvbetjening

Pladsanvisning | Book en plads til dit barn

Her kan du booke plads til dit barn, når det skal starte i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO eller klub.

Du skal bruge løsningen hvis du... Læs mere

Betalingen for en institutionsplads kan bortfalde eller nedsættes, hvis du som forælder kan godtgøre, at din husstands aktuelle indtægt ligger inden for disse beløb (1. januar 2018): 

Indtægt: Betaling i % af fuld takst:
Under 177.601 kr.  0 %
177.601 kr. til 181.538 kr. 5 %
181.539 kr. til 551.699 kr.  Betalingen forhøjes med 1 % for hver 3.768 kr.'s indtægtsstigning
Over 551.699 kr.  100 % betaling

Er der mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. 

Hvis du er enlig

For enlige ansøgere forhøjes fripladsgrænsen med 62.139 kr.

Vær opmærksom på, at der her er tale om reelt enlige, hvilket betyder, at du ikke må bo sammen med barnets far eller en kæreste.

Kommunalbestyrelsen kan i enkelte tilfælde, hvor betalingen ikke bortfalder eller nedsættes, men hvor ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, træffe afgørelse om nedsættelse af eller fritagelse for betaling, såfremt betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i dagtilbuddet.