logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Fritidsfesten

Folkeoplysningsudvalget hædrer aktive personer, talent og fællesskaber. Læs mere om hvordan du indstiller mestre.
Opdateret 08.12.2020

Foreningslivet ville ikke fungere, hvis der ikke var en lang række frivillige, der løftede det store arbejde, der udføres i de frivillige foreninger.

Derfor holder vi en årlig fritidsfest, som sætter fokus på de frivillige ledere og instruktører, på nye initiativer i foreningslivet og på udøvende mestre.

Hædringerne og prisuddelingerne gælder for alle godkendte folkeoplysende foreninger, som hører under Folkeoplysningsudvalget, og som er hjemmehørende i Sønderborg Kommune.

Fritidsfesten afholdes hvert år i marts/april måned

I løber af festen uddeler vi fælgende priser:

  • årets ildsjæl - Den indstillede person skal have udvist særlig interesse og engagement til gavn for børn og/eller voksne i en folkeoplysende forening.
  • årets træner/leder/underviser/instruktør - Den indstillede person skal have udvist særlig interesse og engagement til gavn for børn og/eller voksne i en folkeoplysende forening.
  • årets forening - Der foretages hædring af en folkeoplysende forening (fx idræt, spejder, amatørteater, musik, kunst, aftenskole) som har: foretaget nævneværdige tiltag, der gør, at foreningen skiller sig positivt ud og/eller igangsat en ny aktivitet i Sønderborg Kommune.
  • årets nye initiativ – Der foretages hædring af en folkeoplysende forening (fx idræt, spejder, amatørteater, musik, kunst, aftenskole) som har: foretaget nævneværdige tiltag, der gør, at foreningen skiller sig positivt ud, og/eller igangsat et nyt initiativ i Sønderborg Kommune
  • årets talent - en person, som har en særlig personlig evne, fx kunstnerisk, intellektuel eller sportslig, og som i samspil med en folkeoplysende forening har udviklet sit talent og gjort sig ekstraordinært bemærket.

Folkeoplysningsudvalget udpeger ”årets talent” på baggrund af indstillinger fra foreningernes bestyrelser. Men de fire andre priser uddeles på baggrund af indstillinger fra alle borgere, brugere, medlemmer osv.

Sådan indstiller du

Derfor: Send os dit forslag til, hvem der skal modtage priserne - deadline for indstilling er den 1. februar 2021.

Vi ser frem til din indstilling – indstil aktive personer eller fællesskaber, du mener skal hædres

Vi ved, at vores foreninger myldrer med ildsjæle, trænere, bestyrelsesmedlemmer, idérigdom og aktivitet. Det er kun takket være dem, at foreningerne lever, og de mange medlemmer uge efter uge kan møde op til træning, leg, konkurrencer og gode fællesskaber.

Fortæl os om din forenings lyspunkter og ildsjæle, så vi kan hylde dem efter fortjeneste.

Vandt din forening mesterskaber i 2020?

Ved Fritidsfesten hædrer vi kommunens mestre.

Hvis medlemmer af din forening blev danmarksmestre, landsmestre, jyske mestre eller deltog i VM, EM, NM eller OL i 2020, vil vi gerne have meddelelse herom, så vi kan hædre dem behørigt.

Hædringen gælder medlemmer af foreninger i Sønderborg Kommune i Folkeoplysningsudvalgets regi, og det er kun udøvere, der hædres.

Send information herom til fritid@sonderborg.dk senest den 1. februar . Du/I skal oplyse:

  • navn(e) på mesteren/mestrene
  • navn på mesterskabet/mesterskaberne
  • navn på disciplinen, mesterskabet/mesterskaberne er vundet i.