logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område

Det frivillige sociale arbejde er en betegnelse for aktiviteter, som frivillige organisationer udfører inden for det sociale og sundhedsmæssige område.
Opdateret 02.07.2020

Sønderborg Kommunes politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område understøtter Byrådets fokus på at udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund i tæt fællesskab med borgere, foreninger og erhvervsliv. For os er fællesskaber centrale. Meningsfulde fællesskaber skaber forandring og social inklusion og bidrager dermed til øget livskvalitet for den enkelte. Frivillige fællesskaber kan og skal noget andet end den kernevelfærd, kommunen leverer.

Politikken beskriver overordnet, hvilke fokusområder, der er centrale i politikken, og hvilke målsætninger, kommunen har på hvert fokusområde. Ligeledes foldes ud, hvordan kommunen arbejder med fokusområderne i politikkens levetid.

Billede af tidligere vindere

Understøtte det frivillige sociale og sundhedsfremmende område

Sønderborg Kommune har et centralt fokus i politikken på at understøtte det frivillige sociale og sundhedsfremmende område i en sådan grad, at eksisterende fællesskaber kan udvikles og nye kan opstå. Dette med henblik på i større grad at omfavne den virkelighed og de tendenser, vi står over for nu og her på frivillighedsområdet.

Politikken for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område er kommunens ramme for denne opgave og har til hensigt at give alle interesserede et retningsbillede for, hvordan kommunen arbejder med frivillighed. Ligeledes er hensigten at give kommunens medarbejdere en fælles forståelse af opgaven. 

Helge Larsen

I forbindelse med Sønderborg Kommunes revidering og udarbejdelse af en ny politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område har Sundhedsudvalget lagt stor vægt på, at den nye politik skal afspejle, hvad frivillige fra frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger og aktive medborgere oplever er vigtigst. Sundhedsudvalget har derfor aktivt efterspurgt de frivilliges og aktive medborgeres viden og erfaringer og har givet plads og rum til en bred involvering i udviklingen af en ny politik.

Workshops

I foråret 2019 afholdt Sundhedsudvalget således tre workshops i henholdsvis Gråsten, Nordborg og Sønderborg, hvor frivillige fra frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger, aktive medborgere, politikere og medarbejdere fra kommunen i fællesskab bidrog med input og forslag til den nye politik.

De mange bidrag, idéer og tilbagemeldinger fra de tre workshops blev styret af to overordnede arbejdsspørgsmål:

  • Hvordan understøtter kommunen bedst muligt det frivillige sociale og sundhedsfremmende arbejde gennem dialog med det lokale foreningsliv?
  • Hvordan kan vi videreudvikle samarbejdet mellem hinanden på baggrund af erfaringer fra den eksisterende politik på det frivillige sociale og sundhedsfremmende område?