logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Frivillighedspolitik

Det frivillige sociale arbejde er en betegnelse for aktiviteter, som frivillige organisationer udfører inden for det sociale og sundhedsmæssige område.
Opdateret 09.01.2020

Frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde er en vigtig ressource i samfundet. De frivillige sociale foreninger tilbyder fællesskab, menneskeligt samvær, personlige bånd og netværk. Sønderborg Kommune ønsker at sætte fokus på det frivillige sociale og sundhedsfremmende arbejde. Denne frivillighedspolitik beskriver grundlaget for samarbejdet mellem Sønderborg Kommune og de mange frivillige på det sociale og sundhedsfremmende område. Frivillighedspolitikken udstikker rammerne for samarbejde samt retningslinjer for tildeling af støtte, indsats og fokusområder.

Billede af forsiden af frivillighedspolitikken

Den frivillige indsats står og falder med de frivilliges motivation og selvbestemmelse. Denne politik lægger op til en høj grad af dialog mellem de frivillige, politikere og kommunen om opgaver og aktiviteter. Men de frivillige afgør selv, hvilke opgaver de vil tage på sig, og hvordan opgaverne skal tilrettelægges – frivillige leder frivillige.

Det er vigtigt at understrege, at frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde aldrig må erstatte kerneopgaver inden for det offentlige. Sønderborg Kommune ser den frivillige indsats som et vigtigt supplement til kommunens indsats på det sociale og sundhedsmæssige område. Kommunen prioriterer samarbejdet med de frivillige sociale aktører – både enkeltpersoner, foreninger, organisationer og grupper - da man i samspil kan gøre en positiv forskel for kommunens borgere.

Foto fra workshoppen hvor politikken blev drøftet.
Foto fra workshoppen hvor politikken blev drøftet.

Frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde

Det frivillige sociale arbejde er en samlet betegnelse for de aktiviteter, som frivillige organisationer, foreninger eller grupper udfører inden for det sociale og sundhedsmæssige område, hvad enten det sker med ulønnet eller undtagelsesvist med lønnet arbejdskraft.