logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Frivilligt og socialt omsorgsarbejde

Den frivillige indsats, der kan søges tilskud til, sigter på at give større eller mindre grupper af pensionister øget velfærd, omsorg eller trivsel – eksempelvis skal aktiviteterne fremme socialt samvær, omsorg over for svage ældre, oplysning og sund livsstil med mere.
Opdateret 07.02.2020

Selvbetjening

Vær opmærksom på

Efter servicelovens § 79 kan frivillige sociale foreninger og organisationer i Sønderborg Kommune, hvis aktiviteter retter sig mod pensionister, søge tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 79.

Den frivillige indsats, der kan søges tilskud til, sigter på at give større eller mindre grupper af pensionister øget velfærd, omsorg eller trivsel – fx skal aktiviteterne fremme socialt samvær, omsorg over for svage ældre, oplysning og sund livsstil m.m.

Sønderborg Kommune er i øjeblikket i gang med opsætning af nye ansøgningsskemaer som skal erstatte de nuværende. De nye ansøgningsskemaer forventes klar til brug – senest i februar 2020. Ved spørgsmål til ansøgningsprocessen kan frivillighedskonsulent, Johnny Gammelgaard Alfsen kontaktes på tlf. 27 90 69 30.

Ansøgningsfristen er 1. juni og 1. december.

Klik her for at læse retningslinjerne til ansøgning om § 79.

Efter servicelovens § 79 kan frivillige sociale foreninger og organisationer i Sønderborg Kommune, hvis aktiviteter retter sig mod pensionister, søge tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Målgruppen er alle pensionister i kommunen herunder foreninger/organisationer med hjemsted i Sønderborg Kommune, hvis aktiviteter retter sig mod pensionister. Sammenfattende kan den frivillige indsats, der støttes, beskrives som den aktivitet eller indsats, der sigter på at give større eller mindre grupper af pensionister en øget velfærd, omsorg eller trivsel, eksempelvis skal aktiviteterne fremme; socialt samvær, omsorg overfor svage ældre, oplysning, sund livsstil med mere.

Ansøgningsfristen er 1. juni og 1. december.

Alderspension