logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Støtte til frivilligt socialt omsorgsarbejde for pensionister

Den frivillige indsats, der kan søges tilskud til, sigter på at give større eller mindre grupper af pensionister øget velfærd, omsorg eller trivsel – eksempelvis skal aktiviteterne fremme socialt samvær, omsorg over for svage ældre, oplysning og sund livsstil med mere.
Opdateret 19.04.2022

Frivillige sociale foreninger og organisationer i Sønderborg Kommune, hvis aktiviteter retter sig mod pensionister, kan søge tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Den frivillige indsats eller aktivitet, der støttes, sigter på at give pensionister en øget velfærd, omsorg eller trivsel. Fx skal aktiviteterne fremme socialt samvær, omsorg overfor svage ældre, oplysning, sund livsstil med mere.

Ansøg om tilskud til frivilligt socialt arbejdeSelvbetjeningslink knap

Ansøgningsfristen er 1. juni og 1. december.

Hvad kan der søges midler til?

Der kan ydes tilskud til forebyggende tiltag, som giver kommunens borgere over 60 år muligheder for at vedligeholde og øge sundhed og trivsel.

I kan søge tilskud til:

  • sociale tilbud som fx udflugter, fællesspisning, spisevenner og tryghedsopkald
  • motionstilbud som fx gymnastik, svømning, stavgang, dans, vandreture mv.
  • oplysning og udvikling som fx foredrag, kurser, studiekredse, drama og kor
  • underholdning som fx sang, musik, teater, revy, kortspil, banko mv.
Hvornår får vi svar på vores ansøgning?

Der kan forventes svar på ansøgningen medio februar og medio august måned. Tildelte midler kan forventes overført til foreningens Nem-konto i slutningen af februar og august måned.