logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Fyrværkeri og sikkerhed

Læs mere om sikkerhedsreglerne for affyring af fyrværkeri.
Opdateret 06.12.2020

Når du affyrer fyrværkeri og raketter, er det vigtigt, at du udviser forsigtighed for at minimere risikoen for skader på personer og det omgivende miljø.

Sikkerhedsafstande

Som udgangspunkt skal du altid overholde den sikkerhedsafstand, der står på fyrværkeriet. Sikkerhedsafstanden gælder både for den som antænder fyrværkeriet og tilskuerne.

Du må ikke affyre fyrværkeri nærmere end 100 meter fra landbrugsbygninger med dyrehold samt arealer med udegående dyr.

Fyrværkeri

Du må ikke anvende fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en bygning med et let antændeligt tag fx stråtag. Du må heller ikke anvende fyrværkeri nærmere end 100 meter fra:

  • Halmstakke
  • Bunker af let antændeligt materiale fx fyrværkeri eller træ
  • Andet let antændeligt materiale
  • Nåletræsbevoksninger
  • Lyngklædte arealer
  • Andre typer brændbar bevoksning.

Raketter

Du må ikke affyre raketter nærmere end:

  • 10 meter fra en bygningsåbning fx vinduer eller døre
  • 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag eller andre brændbare og letantændelige materialer
  • 200 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation.

Bemærk at afstandene fordobles i vindens retning både ved fyrværkeri og raketter.

Læs mere om at bruge fyrværkeri sikkert på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Love og regler