logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Grundskyld

Grundskatterne, som også kaldes grundskylden, beregnes med en promille på grundlag af den afgiftspligtige grundværdi, der var gældende for ejendommen pr. 1. januar året før.
Opdateret 25.04.2020

Den aktuelle grundskyldspromille finder du på følgende link - skatteprocenter.

Beregning af grundværdi og grundskyldspromille

Det er SKAT, der i forbindelse med ejendomsvurderingerne beregner ejendommenes ejendomsværdi og herunder den afgiftspligtige grundværdi. Ved de årlige budgetforhandlinger fastsætter byrådet grundskyldspromillen for det kommende år.

Lov om kommunal ejendomsskat

Der er et loft over beregningsgrundlaget for grundskylden. Den afgiftspligtige grundværdi udgør beregningsgrundlaget. Dette kan som udgangspunkt højst udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent.

Reguleringsprocenten fastsættes for et år ad gangen af finansministeren med tilslutning af Folketingets Finansudvalg.

Klagevejledning

Hvis du mener, der er fejl i ejendomsværdien og herunder grundværdien for din ejendom, kan du indsende en begrundet skriftlig klage til SKAT.

For Region Syddanmark skal du sende klagen til:

Skattecenter Haderslev, Vurderingsmyndigheden
Chr. X’s vej 22
6100 Haderslev