logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Handicapkørsel

Transportkontoret visiterer til handicapkørselsordningen under Sydtrafik. Find regler, ansøgningsskemaer og links til handicapkørsel her.
Opdateret 24.09.2021

Sønderborg Kommune visiterer til Sydtrafiks Handicapkørselsordning. Det er et tilbud til svært bevægelseshæmmede borgere, der er afhængige af hjælpemidler som krykkestokke, rollatorer eller kørestole.

Visitation

For at kunne benytte ordningen er der nogle betingelser, som skal være opfyldte:

  • Borgere skal være bosiddende i Sønderborg Kommune
  • Over 18 år
  • Afhængig af et ganghjælpemiddel (rollator, gangbuk eller albuestokke) eller kørestol, der er bevilliget af kommunen
  • Funktionsnedsættelsen er varig eller vurderes til at vare mere end 12 måneder

Meld dig til Sydtrafiks handicapkørsel (visitationsskema)  

Bestilling af transport:

Ring på tlf. 76 60 86 08 alle dage fra kl. 8.00 til kl. 20.00 (hvis din vogn ikke kommer, kan du dog ringe hele døgnet) eller bestil din tur på nettet.

Du skal bruge det kundenummer og den pinkode, der står i velkomstbrevet. Hvis brevet bliver væk, kan du få oplysningerne hos Sydtrafik.

Særligt vedrørende bestilling til jul og nytår

Vær opmærksom på, at der er særlige frister for bestilling af kørsel til jule- og nytårsaften. Mere om køreplaner på Sydtrafiks hjemmeside.