logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Handleplan for kronikerområdet

Sundhedscentret tilbyder forløb til borgere, der har særlige behov fx på grund af kronisk sygdom. Samtidig tilbydes åbne forebyggelsestilbud til alle.
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Bestil nyt sundhedskort

Hvis du mangler et sundhedskort/sygesikringsbevis, kan du bestille et nyt online.

 

Som et led i udmøntningen af kommunens rehabiliteringsstrategi er der udarbejdet en handleplanen for kronikerområdet. 
Handleplanens fokus er, at borgere med kronisk sygdom får mulighed for at blive tilbudt forebyggende indsatser. Ændringen i forhold til tidligere er, at det nu ikke længere kun er borgere med KOL, diabetes og hjerte-/karsygdomme, der kan komme igennem et forløb.

Sundhedscentrets tilbud vil fremover - i langt højere grad end i dag - være tilpasset den enkeltes behov. Borgere med kronisk sygdom får efter behov en individuelt tilrettelagt indsats, som støtter op om muligheden for at klare sig selv. 
Handleplanen beskriver også, at Sundhedscentret vil have nogle åbne tilbud, hvor der er fri adgang. Det kan dreje sig om rygestop, alkoholrådgivning og temamøder om fx kost og fysisk aktivitet.

Klik her for at se handleplan for kronikerområdet.

Foto af: salt, der ligger i en kardio-kurve

Klik her for at komme til Sundhedscentres side.

Klik her for at se rehabiliteringsstrategien.

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.