logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hjemmesygepleje

Hjemmesygepleje kan ydes til alle borgere døgnet rundt. Sygeplejen udføres i en borgerklinik eller i dit eget hjem.
Opdateret 06.08.2019

Hjemmesygepleje kan ydes til alle efter aftale med praktiserende læge, vagtlæge eller sygehus.

Herudover har hjemmesygeplejen mulighed for at visitere besøg, hvis der er indikation for at hjælpe dig med sundhedsfremme eller forebyggelse.

Du kan som borger kontakte en hjemmesygeplejerske for at afklare, om du kan modtage sygepleje. Der er ikke ventetid på opstart af sygepleje. Du vil ved første kontakt med hjemmesygeplejersken aftale dato og tidspunkt for hjælpen.

Det er vigtigt at kontakte den sygeplejegruppe, der svarer til det geografiske område, du bor i. Se her, hvilket distrikt din gade/vej tilhører.

Sådan kommer du i kontakt med hjemmesygeplejen:

Distrikt Telefon 
Hjemmesygeplejen distrikt Alssund 88 72 47 67
Hjemmesygeplejen distrikt Fjord 88 72 47 68
Hjemmesygeplejen distrikt Nordals 88 72 47 69
Hjemmesygeplejen distrikt Sydals 88 72 47 66

Daglig leder Alssund: Anders Peder Sejrup Christensen, 27 52 53 90, apch@sonderborg.dk
Daglig leder Fjord: Diana Galten Madsen, 27 52 53 91, diga@sonderborg.dk
Daglig leder Nordals: Christina Holm Kostelac, 27 52 53 93, ckos@sonderborg.dk
Daglig leder Sydals: Ulla Bech Sarsgaard, 27 52 53 92, ubje@sonderborg.dk

Plaster på skinneben

Hjemmesygeplejersken har mulighed for at aflægge besøg hele døgnet i alle ugens syv dage efter dit behov.

Du har en sygeplejerske tilknyttet som kontaktperson. Kontaktsygeplejersken er ansvarlig for at koordinere, planlægge og følge op på de aftalte ydelser - herunder at være primær kontakt til dig og dine pårørende.

Samarbejdet med dig og dine pårørende vægtes højt, så du oplever mulighed for medindflydelse og medansvar.

Hjemmesygepleje kan fx være hjælp til personlig pleje ved alvorlig sygdom, forebyggelse af sygdomme, medicindosering, injektioner, diverse undersøgelser, smertebehandling, sårbehandling, kostvejledning, psykisk behandling og forebyggelse af faldulykker.

Ved akut sygdom rettes altid henvendelse til egen læge eller vagtlægen. Klik her for at finde telefonnummer til lægevagten.

Klik her, hvis du vil læse kvalitetsstandarden for sygepleje.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.