logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hobbybrug og dyrehold

Find ud af om du har et hobbybrug eller et erhvervsmæssigt dyrehold og hvad det indebærer.

Selvbetjening

Etablering og ændring af dyrehold

Etablering og ændring af dyrehold

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et dyrehold skal du angive dette til kommunen. Der gælder de... Læs mere

Opdateret 27.04.2020

Miljøbeskyttelsesloven blander sig ikke i, om du har en kat eller en hund. Men hvis du har flere hunde eller større dyr, kan du være omfattet af bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter.

Hvad er et hobbybrug (ikke-erhvervsmæssigt dyrehold)?

Dyrehold opdeles i erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt dyrehold afhængigt af hvor mange dyr, der er på ejendommen.

Ved et hobbybrug menes en samling af dyr på op til:

 • 4 heste med tilhørende føl
 • 10 får med tilhørende lam
 • 10 geder med tilhørende kid
 • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg.)
 • 15 producerede slagtesvin
 • 2 køer med tilhørende kalve
 • 30 høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • 4 stykker andet kvæg
 • Andet dyrehold med tilsvarende størrelse.

heste-paa-mark

Hvad er et erhvervsmæssigt dyrehold?

Dyreholdet er defineret som erhvervsmæssigt, hvis der er flere dyr på ejendommen end grænserne vist ovenfor.

Hvis du har flere dyr end nævnt under punkterne, er du omfattet af bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold. Hvis du har flere forskellige slags dyr, men antallet ikke overskrider de nævnte antal under de enkelte punkter, skal du henvende dig til Landbrugsgruppen på 88 72 40 85 eller erhverv-affald@sonderborg.dk. Så vurderer vi, om dyreholdet er erhvervsmæssigt.

Kommunen fører tilsyn med ejendomme med erhversmæssigt dyrehold. Der opkræves brugerbetaling for tilsynet.

Hvis du har en tilladelse eller godkendelse efter den gamle lov (fx §§ 10,11 og 12), som tager udgangspunkt i dyreenhedsbegrebet (DE), vil tilsynet blive foretaget som hidtil (med udgangspunkt i DE), indtil der skal foretages ændringer, udvidelser eller andet på din bedrift eller når din bedrift skal revurderes.

hoens_400x200px.gif

Særlige regler - for byzone, sommerhusområder og nogle områder i landzone

I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv, er svine-, kvæg-, får-, gede- og hestehold ikke tilladt.

Tilladt dyrehold i byzone, sommerhusområder og områder i landzoner - overført til bolig eller blandet bolig og erhverv:

 • 30 stk. høns

 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

 • tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold

 • høns og duer

Fjerkræhold

Sønderborg Kommune har ikke et regulativ for fjerkræhold.

Hestehold

Bier

Hvis du føler dig generet af bier, kan Dansk Biavlerforening give gode råd og vejledning. Foreningen kan kontaktes på tlf. 57 56 17 77 eller på www.biavl.dk.

Døde kæledyr

Hvis du vil begrave dit døde kæledyr, skal du være opmærksom på, at der skal være mindst 50 meter fra graven til den nærmeste drikkevandsboring.