logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hobbybrug og dyrehold

Find ud af om du har et hobbybrug eller et erhvervsmæssigt dyrehold, og hvad det indebærer, hvis du fx har hest, høns, ko, kalv, hund, fjerkræ, ænder, kalkun, gæs, får eller geder.
Opdateret 11.05.2022

Hvis du har flere hunde eller større dyr, kan du være omfattet af Miljøbeskyttelsesloven og derved tilsyn.

Anmeld mindre dyreholdSelvbetjeningslink knap

Anmeld hundehold større end 5 hundeSelvbetjeningslink knap

Har jeg et hobbybrug eller et erhvervsmæssigt dyrehold?

Dyrehold opdeles i ikke-erhvervsmæssigt (hobbybrug) og erhvervsmæssigt dyrehold afhængigt af hvor mange dyr, der er på ejendommen.

Hobbybrug

Et hobbydyrehold er et dyrehold som maksimalt består af enten:

 • 2 køer med tilhørende kalve (op til 6 mdr.)
 • 4 stykker andet kvæg
 • 4 heste med tilhørende føl (op til 12 mdr.)
 • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg)
 • 15 producerede slagtesvin
 • 10 får med lam (op til 12 mdr.) eller
 • 10 geder med kid (op til 12 mdr.).

Derudover må du have et privat hundehold på maksimalt 4 hunde med hvalpe op til 18 uger og 30 høns.

Hvis du har en blanding af de ovennævnte dyretyper eller andre dyr så kontakt Landbrugsteamet på 88 72 40 83 eller erhverv-affald@sonderborg.dk.

Erhvervsmæssigt dyrehold

Overstiger dit dyrehold ovenstående, defineres det som et erhvervsmæssigt dyrehold. Dermed er det omfattet af miljøreglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen og skal anmeldes til kommunen. Du anmelder via selvbetjeningslinket på siden.

Kommunen fører tilsyn med ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold. Der opkræves brugerbetaling for tilsynet. Hvis du har en tilladelse eller godkendelse, som tager udgangspunkt i dyreenhedsbegrebet (DE), vil tilsynet med din produktionstilladelse blive foretaget med udgangspunkt i DE. Hvis du har en tilladelse eller godkendelse, som tager udgangspunkt i m2, vil tilsynet med din produktionstilladelse blive foretaget med udgangspunkt i m2.

Læs mere om erhvervsmæssigt husdyrhold.

Hvad er vigtigst, hvis jeg gerne vil have et hobbydyrehold?

Inden du etablerer dit dyrehold skal du anmelde det til kommunen. Du anmelder via selvbetjeningslinket på siden.

Derudover anbefaler vi, at du:

 • tager hensyn til dine naboer og til miljøet
 • taler med dine naboer, inden du etablerer et dyrehold
 • sørger for, at dine dyr er hegnet inde.

Kontakt kommunen via kontaktboksen nederst på siden, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal indrette dit dyrehold.

Må jeg have dyr i byzone eller sommerhusområde?

I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv, er svine-, kvæg-, får-, gede- og hestehold ikke tilladt.

Du må gerne have:

 • Op til 30 stk. høns
 • Op til 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • Tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold
 • Høns og duer

Hønsehold reguleres særskilt i Sønderborg Kommune. Læs mere om forskrifterne for fjerkræ og vejledningen for hestehold.

Hvis dit hobbydyrehold giver anledning til væsentlige gener eller risiko for forurening, kan kommunen meddele påbud om, at du skal foretage afhjælpende foranstaltninger.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved stalde?

I stalde til dyrehold, skal du tjekke om der er afløb. Hvis det er tilfældet, skal du enten afproppe dem eller sikre dig, at de løber til en tæt opsamlingsbeholder.

Hvor mange dyr må jeg havde på mine folde?

Det er vigtigt, at du ikke har flere dyr, end du har plads til på dine folde. Lav eventuelt en rotation mellem arealerne, så der altid er et stykke jord, som har ro til at få græs på igen.

Hvordan skal jeg opbevare foder?
 • For at undgå problemer med lugt, er det vigtigt, at du holder dine folde og stalde rene og ryddelige.
 • For at undgå rotter, skal du undgå foderspild. 
 • Foderet skal opbevares i lukkede beholdere så skadedyr ikke kan komme til det. 
Hvordan skal jeg opbevare gødning?

Som udgangspunkt skal du:

 • opbevare husdyrgødningen på en møddingsplads med tæt bund – fx støbt beton. Du kan også lægge gødningen fra et hobbydyrehold i markstak.
 • overveje hvor du lægger markstakken i forhold til vandløb, dræn og naboer.
 • placere markstakken så den ikke ligger det samme sted før efter 5 år.
 • undgå at placere markstakken i lavninger, da regnvand tit samler sig i lavninger og vil trække saft ud af møddingen.
 • overdække markstakken, så der ikke opstår fluegener for de omkringboende.

Ovenstående forhold vil i alle tilfælde skulle vurderes konkret i det enkelte tilfælde af kommunens landbrugssagsbehandler. Kontakt kommunen hvis du har spørgsmål.

Må jeg begrave mit døde kæledyr?

Hvis du vil begrave dit døde kæledyr, skal du være opmærksom på, at der skal være mindst 50 meter fra graven til den nærmeste drikkevandsboring.

Kan jeg få dispensation?

Du kan søge om dispensation her.