logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Husholdningsaffald

Information om håndtering af husholdningsaffald.
Opdateret 27.04.2020

Hvis din beholder har en forkert størrelse, ikke er blevet tømt eller er i stykker, kan du komme langt ved hjælp af Sønderborg Forsynings hjemmeside.

Her er det også muligt at melde sig til sms-service og Adgang365.

Tømning af beholdere til husholdningsaffald

I Sønderborg Kommune bliver dagrenovations- og genbrugsbeholderen tømt hver 14. dag.

Beholdere

  • Du er forpligtiget til at bruge kommunens affaldsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald og bruge beholdere og genbrugspladser i kommunen.
  • Er din beholder for stor eller for lille, kan du bestille en ny via Sønderborg Forsynings hjemmeside - bestil ny beholder
  • Du kan se de gældende takster på Sønderborg Kommunes hjemmeside - se gældende takster.
  • Hvis du indimellem har brug for at komme af med ekstra dagrenovation, kan du købe en rød ekstra-sæk, som du kan stille ved siden af din almindelige dagrenovationsbeholder. Den røde ekstra-sæk kan købes på Borgerservice eller genbrugspladsen.

Adgangsforhold

Som grundejer skal du sørge for, at skraldemanden nemt kan tømme dine beholdere til dagrenovation og genbrug. Beholderne skal stå, så skraldemændene frit kan komme til dem i tidsrummet 6-17.

Fælles løsninger

Bor du i etageejendom, udlejningsejendom, andelsbolig, kollegie eller andet med fælles containere, skal du bruge kommunens affaldsordning og sortere dit affald.

Opstår der et behov for en ny beholder, skal du kontakte din udlejer eller formanden, da det er ejeren af bygningen, der kan bestille en ny beholder.

På Sønderborg Forsynings hjemmeside kan du bl.a. læse mere om:

Selvbetjening

Affald fra byggeri

I forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter af bygninger forekommer der byggeaffald.

De forskellige typer af affald der skal... Læs mere