logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Hverdagen på Flintholm

Her kan du læse mere om, hvordan hverdagen foregår på Flintholm
Opdateret 25.04.2018

Selv- og medbestemmelse

Personalet skaber individuelle rammer, så den enkelte borger får mest mulig indflydelse på egen hverdag. Dette sker med udgangspunkt i servicelovens retningslinjer for selv- og medbestemmelse. 
Der er beboermøde en gang om ugen, hvor beboerne inddrages i planlægningen på Flintholm. Dette kommer især til udtryk i forhold til planlægning af aktiviteter i weekenderne, menuplanlægning og information om, hvad der sker i huset.

Aktivering i dagtimerne på hverdage

Alle beboerne på Flintholm under 67 år får som udgangspunkt et tilbud om et aktivitets- og beskæftigelsestilbud på et af kommunens beskyttede værksteder. 
Aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet tilpasses den enkelte i forhold til omfang, ønsker og interesser. Klik her for at læse mere om beskæftigelse i dagtimerne.
Hvis borgeren ikke ønsker eller magter at tage imod tilbuddet, tilstræbes det, at der laves tilpassede aktiviteter på Flintholm.

Fritid

Flintholm har fokus på motion og fysisk aktivitet:

  • Haven er indrettet så man både kan sidde og nyde solen men også være fysisk aktiv. Der er fx gynger, sandkasse, bålplads og små stier rundt i haven. Der spilles forskellige boldspil og badebassinet er fremme det meste af sommeren.
  • Der tilbydes gåture i nærmiljøet flere gange i ugen
  • En gang om måneden tilbydes en rigtig lang gåtur, (4-8 km) i varieret terræn og i et forholdsvis højt tempo
  • Indenfor er der bordfodbold og bordtennis
  • Nogle beboere har eget løbebånd og motionscykel
  • Der tilbydes musikaktiviteter, en gang om ugen, hvor der er fokus på sang, rytme og bevægelse
  • Der tilbydes massage og spabad

Derudover er det en del af Flintholms pædagogiske målsætning at gøre den enkelte beboer så aktivt deltagende i egen hverdag som muligt. Dette bevirker at beboerne, i det omfang de magter det, er aktivt deltagende i forhold til oprydning, rengøring, pasning af drivhus mm.

Kost

Flintholm har eget storkøkken, hvor der er ansat en køkkenleder og uddannet køkkenpersonale. Køkkenpersonalet fremstiller ernæringsrigtig og varieret kost, med udgangspunkt i beboernes ønsker og behov.

Der er mulighed for fremstilling af specialkost og udarbejdelse af individuelle kostplaner.

Maden tilberedes/opvarmes i de enkelte grupper for at give borgerne en fornemmelse af dagens rytme, og en sansemæssig oplevelse i forbindelse med tilberedningen. 

Kostpolitik er under udarbejdelse.

Kontaktperson

Ved indflytning på Flintholm vil man få tildelt en kontaktperson. Det er kontaktpersonen, der er ansvarlig for at hjælpe med indflytning og de aftaler og beskeder, der er nødvendige for at få en god oplevelse i forbindelse med indflytningen. Kontaktpersonens opgave er at støtte og vejlede i forhold til helbred, økonomi, pårørende og planlægning af indsatstimer. Det er også kontaktpersonen, der står for udarbejdelse af handleplaner jf. serviceloven og deltagelse i de årlige handlemøder sammen med en afdelingsleder.

Rengøring af den enkeltes lejlighed

Det er personalets opgave sammen med den enkelte borger at holde lejlighederne rene og ryddelige.