logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet

For at sikre rent drikkevand til alle er det nødvendigt at sikre, at grundvandet ikke forurenes. Det sker gennem indsatsplaner.
Opdateret 06.12.2019

Hvad er en indsatsplan?

En indsatsplan beskriver en række grundvandsbeskyttende tiltag i de områder, hvor vandværkerne indvinder grundvand til drikkevand.

Indholdet i en indsatsplan samt minimumskravene er fastlagt ud fra: 

Planerne beskriver aftaler om, hvem der skal gøre hvad og hvornår. Det kan fx være, at der skal indgås aftaler med landmænd om ikke at bruge kemiske sprøjtemidler tæt på de områder, hvor vandværkerne har deres boringer eller andre områder, hvor grundvandet er truet af forurening. Det kan også være aftaler om, at plante løvskov i et område, fordi løvskov er beskyttende overfor grundvandet, eller aftaler om, at udføre kampagner om ikke at bruge sprøjtegifte i villahaverne.

Indsatsplaner i Sønderborg Kommune

Det fremgår desuden af bekendtgørelsen, at der skal udarbejdes indsatsplaner for alle de vandværker, der ligger i områder, hvor Miljøstyrelsen har udpeget såkaldte indsatsområder. Byrådet har derudover besluttet, at der også skal udarbejdes indsatser for kommunens øvrige vandværker.

Det betyder for Sønderborg Kommune, at der skal udarbejdes i alt syv indsatsplaner der dækker 10 områder. De syv indsatsplaner omfatter i alt 36 vandværker.

Indsatsplanerne for de syv af de 10 områder er nu alle udarbejdet og vedtaget. Du kan læse eller downloade de enkelte indsatsplaner under "vedtagne indsatsplaner".

Planerne for de resterende tre områder forventes udarbejdet og vedtaget i 2021, når Miljøstyrelsen fra afsluttet en opdatering af grundvandskortlægningen på Als.

Du kan hente en folder, der kort fortæller om indsatsplanlægningen i Sønderborg Kommune i boksen nederst på siden.

En tidsplan for indsatsplanlægningen i Sønderborg Kommune fremgår af nedenstående figur.

Tidsplan november 2019

(Se billedet i fuld størrelse)

Vedtagne indsatsplaner

Særlig grundvandsbeskyttelse tæt på drikkevandsboringer

I forbindelse med tillægsaftale til Folketingets (Forligspartierne) pesticidstrategi 2017-2021 har forligspartierne besluttet at kommunerne skal indgå frivillige aftaler om stop for brug og opbevaring af pesticider indenfor de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) inden udgangen af 2022.

Af de vedtagne indsatsplaner i Sønderborg Kommunes fremgår det, at der skal indgås frivillige aftaler om pesticidfri drift i langt de fleste BNBO. Sønderborg kommune forventer som følge af en kommende bekendtgørelse på området at gennemgå samtlige BNBO til vandværkernes boringer med henblik på pesticidfri drift i disse områder.